PKB Polski spadł aż o ok. 3,1 proc. w IV kwartale 2020 roku, Ministerstwo Finansów podało szacunkowe dane

Gospodarka

PKB w IV kwartale 2020 roku spadł o ok. 3,1 proc. - podało Ministerstwo Finansów.

Wykres spadkowy
Fot. stock.adobe.com/anueing

PKB w IV kwartale 2020 roku spadł o ok. 3,1 proc. - podało Ministerstwo Finansów.

"Z szacunków opartych na opublikowanych danych dla całego roku i przy założeniu, że dynamika PKB w okresie I-III kw. 2020 r. nie uległa zmianie, wynika, że w IV kw. 2020 r. PKB był o ok. 3,1 proc. niższy niż przed rokiem" - napisano.

GUS podał w styczniu, że PKB w 2020 roku spadł o 2,8 proc. Dane za IV kwartał zostaną podane pod koniec lutego.

Czytaj także: Takiego załamania w polskiej gospodarce nie było od początku lat 90. PKB w 2020 roku w dół o 2,8 proc. >>>

Wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca 2021 r. wynosi 88,8 mld zł

Według stanu na 31 stycznia 2021 r., wartość środków do przekazania z budżetu na rynek krajowy do końca 2021 r. wynosi 88,8 mld zł - podało także Ministerstwo Finansów w komunikacie.

W lutym przepływy środków z tytułu wykupu i płatności odsetkowych od SPW nie występują.

Czytaj także: IPAG: PKB Polski wzrośnie o 4,2 proc. w 2021 r. >>>

Do wykupu w 2021 r. pozostaje dług o wartości 122,2 mld zł

Według stanu na 31 stycznia, do wykupu w 2021 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 122,2 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

Jak wynika z komunikatu MF, są to obligacje hurtowe o wartości 64,3 mld zł, obligacje detaliczne o wartości 10,7 mld zł, bony skarbowe o wartości 10,9 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 36,3 mld zł. 

Na koniec stycznia stan środków na rachunkach budżetowych wyniósł 97,5 mld zł

Na koniec stycznia 2021 r. na rachunkach budżetowych było 97,5 mld zł wobec 70,4 mld zł na koniec grudnia 2020 r. - poinformowało także Ministerstwo Finansów w informacji miesięcznej.

"Na koniec stycznia 2021 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 97,5 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych" - napisano.

Konsolidacja płynności sektora publicznego przyniosła na koniec stycznia 104,8 mld zł

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego, na koniec stycznia zgromadzono środki w wysokości 104,8 mld zł, w tym: w depozytach terminowych 70,4 mld zł oraz w depozytach typu O/N 34,4 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Udostępnij artykuł: