PKB w II kwartale wzrósł o 0,8 proc. – na razie ciągnie go tylko jeden silnik: eksport

Finanse i gospodarka

Ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny dane makroekonomiczne za II kwartał br. nie pokazują złego obrazu polskiej gospodarki, ale też nie napawają zbytnim optymizmem. Wprawdzie tempo wzrostu PKB (0,8 proc. rok do roku) jest nieco wyższe od danych za I kwartał (0,5 proc. rdr), jednak w dalszym ciągu wzrost gospodarki ciągnie tylko jeden silnik - eksport.

Ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny dane makroekonomiczne za II kwartał br. nie pokazują złego obrazu polskiej gospodarki, ale też nie napawają zbytnim optymizmem. Wprawdzie tempo wzrostu PKB (0,8 proc. rok do roku) jest nieco wyższe od danych za I kwartał (0,5 proc. rdr), jednak w dalszym ciągu wzrost gospodarki ciągnie tylko jeden silnik - eksport.

Tutaj jednak, pomimo stosunkowo wysokiego poziomu konsumpcji krajowej i eksportu w Niemczech - naszego głównego partnera handlowego, opublikowane nieco wcześniej dane GUS dotyczące nowych zamówień eksportowych, w ujęciu miesiąc do miesiąca spadły w lipcu o 1,7 proc. Może to oznaczać, że nasz "silnik eksportowy" będzie, przynajmniej w najbliższym okresie, nieco słabnąć.

michalek.witold.01.150xNie dają też powodu do optymizmu dane dotyczące popytu krajowego, który spadł w II kwartale (w ujęciu rdr) aż o 1,9 proc. Informacje te nieco równoważą dane GUS nt. wzrostu obrotów w handlu detalicznym w lipcu (4,4 proc, liczonych rdr).

Gorzej prezentują się inwestycje. Ich spadek o 3,8 proc. rdr wskazuje na utrzymujący się już od wielu miesięcy poziom niepewności wśród potencjalnych inwestorów co do kierunku, jaki przyjmie europejska gospodarka - a w ślad za nią polska - w najbliższych latach. Należy sądzić, że ten poziom niepewności będzie się jeszcze jakiś czas utrzymywał.

Witold Michałek
ekspert ds. gospodarki
Business Centre Club

Udostępnij artykuł: