PKB wyraźnie przyspieszył

Finanse i gospodarka

W III kw. 2013 roku tempo wzrostu PKB - według wstępnych szacunków GUS - wyniosło 1,9 proc. w skali roku. Konsensus prognoz wynosił 1,7 proc.. W ujęciu kwartał do kwartału po odsezonowaniu PKB przyspieszył do 0,6 proc., czyli annualizowany wzrost znalazł się w okolicach 2,4 proc. Ze względu na wstępny charakter dzisiejszych danych GUS nie podał rozbicia PKB na poszczególne składowe.  

pytlarczyk.ernest.brebank.01.250x166 Możemy jedynie spekulować, że wzrost w dużej mierze wynikał z przyspieszenia konsumpcji do 1,0 proc. i stabilizacji inwestycji przy zachowaniu pozytywnej kontrybucji eksportu netto. Sporą niewiadomą pozostają dane o spożyciu publicznym, zwłaszcza po bardzo pozytywnej niespodziance w II kwartale. – mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku.

mazurek.marcin.01.150Dzisiejsze dane potwierdzają, że w III kw. gospodarka Polska znalazła się na ścieżce ożywienia, jednak bardziej płaskiej niż w 2008 roku. Ożywienie to indukowane jest ciągle w dużym stopniu przez popyt zewnętrzny. Pozostajemy jednak optymistami co do pozostałych składowych PKB. Widzimy ożywienie popytu wewnętrznego wiedzione niskimi stopami i rotacją aktywów z depozytów terminowych – ocenia Marcin Mazurek, starszy analityk BRE Banku. Optymizm konsumenta wzmaga niezaprzeczalna poprawa na rynku pracy (skutek polskiego, pracochłonnego modelu wzrostu przyciągającego coraz więcej inwestycji w zakłady produkcyjne). W II połowie przyszłego roku analitycy BRE spodziewają się istotnego impulsu fiskalnego i wzrostu inwestycji infrastrukturalnych. W IV kw. dynamika PKB może wzrosnąć nawet do 2,5 proc. właśnie za sprawą ożywienia popytu wewnętrznego i niskiej bazy z poprzedniego roku.

Fakt kontynuacji ożywienia, i to w tempie wyższym niż wcześniejsze oczekiwania i prognozy sektora prywatnego i NBP, powinna w perspektywie kolejnych kwartałów oczywiście skutkować normalizacją polityki pieniężnej. Zmiana składu RPP i ciągła obawa o trwałość wzrostu gospodarczego prawdopodobnie oddalą jednak zacieśnienie na 4 kw. 2014, kiedy ożywienie będzie już mocno ugruntowane (dynamika PKB grupo powyżej 3 proc.), a inflacja zacznie wykazywać prawdziwy trend wzrostowy.

Piotr Rutkowski
Zastępca rzecznika prasowego
Grupy BRE Banku

Udostępnij artykuł: