PKB wzrósł o 4,9 proc. rdr w IV kw. 2018 r. Szybki szacunek GUS

Gospodarka

Wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/bluebay2014

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 4,9% r/r w IV kw. 2018 r. wobec 5,1% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2018 r. był realnie wyższy o 4,9% r/r #PKB #GUS @GUS_STA

„W IV kwartale 2018 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,6%” – czytamy w komunikacie.

Jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost PKB w IV kw. ub. r. wyniósł średnio 4,78% (prognozy wahały się od 4,7% do 4,9%).

GUS opublikował w czwartek szybki szacunek PKB za IV kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 28 lutego br.

Czytaj także: W IV kwartale 2018 roku PKB rósł najwolniej od dwóch lat >>>

Przemysł, budownictwo i transport rosły szybciej niż PKB w IV kw.

Przeciętnie szybsze tempo niż w gospodarce narodowej notujemy w kluczowych segmentach gospodarki: w przemyśle, budownictwie i transporcie, natomiast niższe niż w gospodarce – w handlu, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach.

„W świetle dostępnych danych możemy powiedzieć, że przeciętnie szybsze tempo niż w gospodarce narodowej notujemy w kluczowych segmentach gospodarki: w przemyśle, budownictwie i transporcie, natomiast niższe niż w gospodarce – w handlu” – powiedziała Jeznach podczas spotkania z dziennikarzami.

Dodała również, że popyt konsumpcyjny i inwestycyjny będą miały pozytywny wpływ na wzrost PKB, choć oceniła, że w IV kwartale tempo popytu inwestycyjnego nieco się osłabiło.

Przypomniała, że w okresie I-III kwartału 2018 r. nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,6% r/r, zaś w całym 2018 r. – o 7,3%.

MPiT oczekuje wzrostu PKB na poziomie powyżej 4 proc. rdr w I kw. 2019 roku

Po tym, jak wzrost PKB utrzymał się w IV kw. 2018 r. na poziomie ok. 5% r/r szósty kwartał z rzędu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) oczekuje tempa wzrostu gospodarczego na poziomie powyżej 4% r/r w I kw. 2019 r., podał resort.

„Według szybkiego szacunku GUS PKB w IV kw. br. wzrósł o 4,9% (r/r). Utrzymanie tak dynamicznego wzrostu jest naszym celem, który sukcesywnie realizujemy. Wzrost PKB utrzymujący się na poziomie ok. 5% już szósty kwartał z rzędu jest tego dowodem. […] W I kw. 2019 roku oczekujemy wzrostu PKB na poziomie powyżej 4%” – czytamy w komentarzu resortu.

Według szacunków MPiT (dane GUS będą 28.02) w IV kw. 2018 r. utrzymała się wysoka dynamika inwestycji.

„Poza inwestycjami infrastrukturalnymi, należy zwrócić uwagę na wzrost inwestycji w sektorze budowlanym, w tym wzrost na rynku mieszkaniowym. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na koniec grudnia przekroczyła 184 tys. (wzrost o 3,6%), a historyczną granicę 20 tys. osiągnięto w grudniu 2018 r. (wyższe były jedynie wyniki z okresu boomu mieszkaniowego XII 2008/I 2009). To o 13% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynika to przede wszystkim ze wzmożonej aktywności w obszarze mieszkań budowanych na sprzedaż i wynajem, których liczba wzrosła do grudnia aż o 6,2%, a w samym IV kw. o 5,4%” – czytamy dalej.

„Dlatego działania, które obecnie realizujemy, wpisują się w dalsze pobudzanie inwestycji i oczekujemy utrzymania ich dynamicznego wzrostu w kolejnym kwartale, choć niewątpliwie powtórzenie wyniku z 2018 roku będzie trudne” – podsumowano w komentarzu.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: