GUS: PKB wzrósł o 4,9 proc. rdr w IV kw. 2018 r.

Gospodarka

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2018 roku o 4,9% r/r wobec 5,1% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

Wykres
Fot. stock.adobe.com/vectorfusionart

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2018 roku o 4,9% r/r wobec 5,1% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

#PKB (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2018 roku o 4,9% r/r wobec 5,1% wzrostu r/r w poprzednim kwartale #GUS @GUS_STAT

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie sierpnia), wzrost PKB w tym ujęciu w IV kw. br. wyniósł 4,9%."W IV kwartale PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,6%" - czytamy w dzisiejszym komunikacie.W ujęciu niewyrównanym sezonowo w IV kw. 2018 r. popyt krajowy wzrósł o 4,9% wobec wzrostu o 6,2% w III kw. 2018 r.Czytaj także: PKB wzrósł o 4,9 proc. Teraz czeka nas spowolnienie >>>

Spożycie ogółem wzrosło o 4,2%

Spożycie ogółem w IV kw. ub.r. wzrosło o 4,2% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,3%, publiczne - o 4% (w III kw. 2018 r. wzrost odpowiednio: +4,2%, +4,5%, +3,6%), podał też Urząd.Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 6,2% w IV kw. 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 6,7% (wobec wzrostu akumulacji o 14,6% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 9,9% kwartał wcześniej).

Wzrost eksportu i importu

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 8,9% w IV kw. 2018 r (wobec 4,9% wzrostu w III kw. 2018 r.), zaś import wzrósł o 9% w IV kw. 2018 r (wobec 6,9% wzrostu w III kw. 2018 r.), podał też Urząd.Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,8% wobec wzrostu o 5% w III kw. 2018 r.Czytaj także: PKB poniżej 5 proc. >>>

Szansa na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

Pełniejsze dane GUS potwierdziły, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. (niewyrównany sezonowo) wyniósł 4,9% r/r. Analitycy spodziewają się, pomimo niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego, umiarkowanego spowolnienia dynamiki wzrostu PKB w Polsce do blisko 4% r/r w 2019 roku, z uwagi na stymulację fiskalną.Analitycy wskazują, że w przypadku poziomu dynamiki inwestycji - przy spowolnieniu gospodarczym w Niemczech i eurolandzie utrzymanie dynamik w okolicach 7% podlega dużemu ryzyku.Czytaj także: PKB: dane dobre w relacji rok do roku, ale słabe - do III kw. 2018 r. >>>"Biorąc pod uwagę zapowiedź ekspansji fiskalnej oraz ograniczoną skalę hamowania koniunktury na początku 2019 r. widzimy szanse na osiągnięcie w tym roku wzrostu gospodarczego w okolicach 4%" - wskazuje starszy ekonomista Banku Peako Adam Antoniak."Jeżeli MinFin będzie 'dociskał śrubę podatkową, a dodatkowo eksporterzy będą widzieli, że w strefie euro jest słaba koniunktura, inwestycje będą wciąż słabe, a wpływ impulsu budżetowego mniejszy. Rozbujanie koniunktury przez mocną konsumpcję to słaby prognostyk na przyszłość" - uważa główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki."W 2019 spodziewamy się spowolnienia wzrostu gospodarczego, w ślad za pogorszeniem światowej koniunktury. Silniejszy od naszych pierwotnych założeń impuls fiskalny przesuwa prognozowaną przez nas dynamikę PKB w 2019 z zakładanego wcześniej 3,7% do 4,1% (przy wyższej dynamice konsumpcji i niższej kontrybucji eksportu netto)" - podsumowują analitycy banku PKO BP.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: