PKN Orlen chce wykupić wszystkie pozostałe akcje Unipetrolu

Gospodarka

Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na nabycie wszystkich 10 827 673 akcji spółki Unipetrol a.s. należących do akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego Unipetrol.

Cysterna PKN Orlen
Fot. Materiały prasowe PKN Orlen SA

Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na nabycie wszystkich 10 827 673 akcji spółki Unipetrol a.s. należących do akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego Unipetrol.

Rada nadzorcza #PKNOrlen wyraziła zgodę na nabycie wszystkich 10 827 673 akcji spółki #Unipetrol należących do akcjonariuszy mniejszościowych @PKN_ORLEN

„W najbliższym czasie PKN Orlen złoży w Czeskim Banku Narodowym wniosek o przeprowadzenie przez emitenta wykupu ww. akcji. Spółka zamierza zaoferować w wykupie cenę 380 CZK za jedną akcję, tj. łączną cenę 4 114 515 740 CZK. Nabycie przez spółkę ww. akcji nastąpi w drodze przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Wykup będzie przeprowadzany z zamiarem wycofania akcji Unipetrol z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Burza cenných papírů Praha, a.s)" – czytamy w komunikacie.Obecnie emitent posiada łącznie 170 507 091 akcji Unipetrol, stanowiących około 94,03% kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających około 94,03% głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol.

Zamknięcie wykupu planowane jest do końca 2018 roku

„Biorąc pod uwagę wszystkie czynności wymagane przy przeprowadzeniu wykupu, jego rozliczenie i zamknięcie planowane jest do końca 2018 roku" – czytamy dalej.Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: