PKN Orlen: jest nowa strategia do 2030 roku, co planuje spółka?

ESG

PKN Orlen planuje w nowej strategii do 2030 r., że nakłady inwestycyjne wyniosą w tym okresie ok. 140 mld zł, z czego ok. 85 mld zł ma zostać przeznaczone na nowe obszary związane m.in. z energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Z kolei na zwiększenie efektywności obecnych aktywów grupa przeznaczy 55 mld zł.

PKN Orlen - Logo
PKN Orlen - Logo (źródło: PKN Orlen)

PKN Orlen planuje w nowej strategii do 2030 r., że nakłady inwestycyjne wyniosą w tym okresie ok. 140 mld zł, z czego ok. 85 mld zł ma zostać przeznaczone na nowe obszary związane m.in. z energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Z kolei na zwiększenie efektywności obecnych aktywów grupa przeznaczy 55 mld zł.

Transformacja koncernu w kierunku grupy multienergetycznej będzie oparta o energetykę odnawialną i gazową, efektywną, niskoemisyjną produkcję rafineryjno-petrochemiczną, własne wydobycie węglowodorów oraz zintegrowaną ofertę dla klientów indywidualnych.

- podał Orlen w komunikacie prasowym.

Inwestycje w obszary zrównoważonego rozwoju

Jak podał Orlen, elementem strategii spółki są inwestycje w obszary zrównoważonego rozwoju do 2030 roku w wysokości 30 mld zł, w tym ponad 25 mld zł w projekty obniżające emisje CO2.

Celem tych inwestycji jest: dekarbonizacja i poprawa efektywności energetycznej, rozwój energetyki odnawialnej, rozbudowa mocy w biopaliwach i biomateriałach, rozwój w obszarze recyklingu, budowa pozycji w paliwach alternatywnych: elektromobilność, wodór, CNG/LNG.

W strategię Orlenu wpisane jest zobowiązanie osiągnięcia całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. Do 2030 roku koncern chce zredukować emisje CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. w obszarze energetyki.

Energetyka

Kluczowym obszarem rozwoju grupy Orlen do 2030 r. będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi.

Do 2030 roku koncern zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych. 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika.

Grupa zamierza też zwiększyć z 1,1 GW do 2,0 GW moc zainstalowaną w elektrowniach gazowych. Jak podano, w perspektywie 2030 roku do 20 proc. gazu wykorzystywanego przez grupę będzie pochodziło z własnych, zasobów koncernu. Spółka podała, że uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie rozbudowana sieć przesyłowa. Koncern chce też wdrażać pilotażowe magazyny energii.

Petrochemia

Jak podano, w perspektywie 2030 roku segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków grupy pochodzących z przerobu ropy naftowej.

"Umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej będzie możliwe dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe. Koncern rozbuduje moce w olefinach i pozostałych produktach bazowych. Wzmocni także pozycję w perspektywicznym obszarze polimerów, wydłużając łańcuch wartości i wchodząc w obszar compoundingu i koncentratów. Jednocześnie udział specjalistycznych, wysokomarżowych produktów, takich jak fenol i pochodne aromatów, zwiększy się w portfelu Grupy z obecnych 16 proc. do około 25 proc." - napisano.

Nową gałęzią segmentu petrochemicznego ma być recykling oraz biomateriały. Do 2030 roku grupa chce osiągnąć moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie do 0,4 mln ton. Będzie wdrażać technologie gospodarki obiegu zamkniętego.

Rafineria

Orlen chce utrzymać pozycję regionalnego lidera w segmencie rafineryjnym.

Jak podano w strategii, fundamentem transformacji rafinerii będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy, integracja z Grupą Lotos. Istotnym elementem będzie również zwiększenie produkcji biopaliw i paliw wodorowych.

"W perspektywie najbliższej dekady koncern stanie się jednym z wiodących producentów biopaliw w regionie, w tym zaawansowanych biopaliw drugiej generacji, z mocami produkcyjnymi na poziomie 2 mln ton rocznie. W ramach realizacji strategii ORLEN2030 kontynuowane będą prace nad hubami wodorowymi we Włocławku i Płocku, a także realizowane działania pod kątem produkcji zielonego wodoru" - podał Orlen w komunikacie prasowym.

Detal

Nowa strategia Orlenu zakłada rozwój segmentu detalicznego, oparty o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty.

Do 2030 roku w Europie Środkowej pod marką Orlen ma działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Rozwój sieci grupy będzie mieć miejsce przede wszystkim za granicą – udział stacji zagranicznych w całej sieci wzrośnie z 37 proc. do 45 proc.

Koncern będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych, między innymi poprzez budowę minimum 1000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG.

Na bazie sieci Ruch, koncern planuje rozwinąć formaty sklepowo-gastronomiczne poza stacjami paliw i rozbudować własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce.

Czytaj także: PKN Orlen przejmuje Ruch, chce rozwijać segment usług kurierskich i nowe formaty gastronomiczno-sklepowe >>>

"Integracja z Grupą Energa pozwoli na budowę centrów kompleksowej obsługi klientów detalicznych i biznesowych w obszarze sprzedaży paliw i energii elektrycznej oraz rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej. Realizacja działań zapisanych w strategii ORLEN2030 pozwoli na zwiększenie masy marży pozapaliwowej o 50 proc. w stosunku do 2019 roku" - podał Orlen.

Na badania i rozwój oraz innowacje Orlen zamierza w ciągu 10 lat przeznaczyć łącznie ok. 3 mld zł, czyli około 3 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych.

Możliwości finansowe do 2030 r. szacowane na ok. 275 mld zł

PKN Orlen szacuje, że łączne zapotrzebowanie grupy na środki pieniężne do 2030 roku wynikające z założeń strategicznych, wyniesie ok. 205 mld zł, w tym ok. 140 mld zł na wydatki inwestycyjne, ok. 40 mld zł na wypłatę dywidendy i pokrycie kosztów podatkowych, ok. 25 mld zł na pozostałe wydatki.

Możliwości finansowe grupy do 2030 szacowane są na ok. 275 mld zł, w tym: ok. 195 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do 2030 roku, ok. 50 mld zł w ramach dodatkowej przestrzeni dłużnej w perspektywie roku 2030, ok. 30 mld zł dzięki dostępnym alternatywnym sposobom finansowania takimi jak m.in. project finance bez regresu, finansowanie unijne, współfinansowanie wybranych projektów z partnerami zewnętrznymi oraz obligacje hybrydowe.

Koncern planuje utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,5x, dostosowując plany inwestycyjne do bieżących możliwości finansowania. 

Najpóźniej w I kw. 2021 r. do KE trafi wstępny wniosek w sprawie przejęcia PGNiG

PKN Orlen najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 roku przekaże Komisji Europejskiej wstępny wniosek w sprawie przejęcia PGNiG - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Pominęliśmy w strategii zbilansowanie się z PGNiG, ale jesteśmy bardzo mocno zdeterminowani, by to połączenie przeprowadzić, podobnie jak w przypadku Lotosu" - powiedział w poniedziałek prezes Orlenu Daniel Obajtek.

"Proces trwa, są powołani doradcy, prawnicy, bank inwestycyjny. Draft wniosku złożymy do Komisji Europejskiej najpóźniej w pierwszym kwartale, zakładam, że to będzie na przełomie stycznia i lutego" - dodał.

Wstępna ocena partnerów przy przejęciu Lotosu do końca I kw. 2021 r.

PKN Orlen chce dokonać wstępnej oceny partnerów przy transakcji przejęcia Grupy Lotos i sprzedaży części jej aktywów do końca pierwszego kwartału 2021 roku - poinformował także Daniel Obajtek.

"Na koniec pierwszego kwartału będziemy po wstępnej ocenie partnerów" - powiedział podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami prezes PKN Orlen.

"Tak, jak już wielokrotnie mówiliśmy - rozmawiamy z wieloma podmiotami z Europy oraz spoza Europy" - dodał.

14 lipca PKN Orlen otrzymał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen.

Środki zaradcze obejmują zobowiązania PKN Orlen i Grupy Lotos w obszarach: produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu.

Przewidują m.in. sprzedaż na rzecz niezależnego podmiotu 30 proc. udziałów w rafinerii. Ma również udostępnić nowemu właścicielowi prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie głównych produktów tj. diesla, benzyny, paliwa lotniczego oraz LHO. Orlen zachowa prawo do podejmowania wszelkich strategicznych decyzji w odniesieniu do rafinerii w Gdańsku oraz będzie jej operatorem.

Warunki zaradcze obejmują też sprzedaż na rzecz podmiotu działającego na polskim rynku detalicznej sprzedaży paliw 80 proc. sieci stacji Lotosu (389 istniejących stacji paliw i 14 umów dzierżawy nowych stacji). 

Orlen będzie tworzył nowe formaty sklepów, za 1,5 roku chce uruchomić punkty odbioru paczek

PKN Orlen będzie na bazie przejętego majątku Ruchu tworzył nowe formaty sklepów, docelowo może ich być około 1500 - poinformował także prezes PKN Orlen. W ciągu półtora roku spółka chce wejść w bezobsługowe punkty odbioru paczek.

"Chcemy mocno wchodzić w bezobsługowe punkty odbioru paczek, zakładam, że w ciągu półtora roku jesteśmy w stanie to zrobić" - poinformował prezes Obajtek podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Prezes zapowiedział, że szczegóły dotyczące nowego formatu sklepów na bazie majątku przejętego niedawno Ruchu PKN Orlen przedstawi około 10 grudnia.

Ruch ma obecnie 1300 punktów. Prezes szacuje, że ma potencjał do ich wzrostu do 1500 w 2021 roku.

"Chcemy przedstawić nowe formaty sklepów, chcemy, by docelowo było ich 1500 w miejscach, gdzie znajdują się punkty Ruchu. Będziemy tam oferować oprócz prasy również produkty znane z naszych stacji paliw, a także małą gastronomię" - powiedział Obajtek.

"PKN Orlen pozytywnie zaskoczył w strategii zapowiedzią wypłaty dywidendy"

Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ:

Bardzo dobrym elementem nowej strategii Orlenu jest podtrzymanie chęci wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 3,5 zł na akcję.

'To jest dla nas zaskoczenie, bo zakładaliśmy, że i w przyszłym i kolejnym roku spółka nie będzie wypłacać dywidendy.

Jeśli chodzi o kluczowe parametry, to naszym zdaniem nieporozumieniem jest, że spółka publikuje tego typu parametry bez wiedzy, jak będzie wyglądać wymiana aktywów w Lotosie. Spółka nie wie, jakie aktywa pozyska w zamian za poszczególne aktywa Lotosu, a wychodzi już ze strategią niezwykle dokładnie sparametryzowaną. Gdyby spółka pochwaliła się strategią po ogłoszeniu swapów, byłaby ona dalece bardziej wiarygodna.

Orlen planuje duże wydatki na aktywa w energetyce odnawialnej, głównie wiatraki. Te inwestycje mieszczą się w puli 75 mld zł, czyli ponad połowy całego CAPEX-u zaplanowanego na 140 mld zł w okresie do 2030 roku. Zakładam, że bardzo duża część nakładów w tej kwocie jest przeznaczona na farmy wiatrowe i prawdopodobnie duża część EBITDA będzie realizowana z tego typu projektów, a to są projekty, które nie są w żadnym stopniu uwzględniane przez rynek. Niewiele jeszcze o nich wiemy, więc wychodzenie z parametrami, które prawdopodobnie w dużej mierze opierają się o tego typu projekty, ma dla mnie teraz drugorzędne znaczenie.

Podsumowując, zapowiedź wypłaty dywidendy jest dla nas pozytywnym zaskoczeniem i moim zdaniem tłumaczy dzisiejsze pozytywne zachowanie się kursu".

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: