PKN Orlen przejął Polska Press: prezes UOKiK nie widzi podstaw do zaskarżenia decyzji przez RPO

Gospodarka

O wydaniu decyzji pozwalającej na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press zdecydowały przesłanki merytoryczne i nie ma podstaw do zaskarżenia jej do sądu przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), oświadczył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny. UOKiK przypomina, że decyzje w sprawach dotyczących koncentracji mają na celu ocenę transakcji wyłącznie pod kątem zachowania warunków konkurencji, bowiem tylko takie uprawnienia ustawa przyznaje prezesowi Urzędu.

Tomasz Chróstny
Tomasz Chróstny Fot. UOKiK

O wydaniu decyzji pozwalającej na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press zdecydowały przesłanki merytoryczne i nie ma podstaw do zaskarżenia jej do sądu przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), oświadczył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny. UOKiK przypomina, że decyzje w sprawach dotyczących koncentracji mają na celu ocenę transakcji wyłącznie pod kątem zachowania warunków konkurencji, bowiem tylko takie uprawnienia ustawa przyznaje prezesowi Urzędu.

"Wydanie decyzji w sprawie przejęcia Polska Press przez PKN Orlen  poprzedziła dokładna analiza skutków, jakie koncentracja może spowodować dla stanu konkurencji na badanych rynkach. To wyłącznie przesłanki merytoryczne dały podstawę do wydania decyzji pozwalającej na koncentrację. Dlatego ostatnie działania RPO kwestionujące decyzję niezależnego organu traktuję jako niezrozumiałe" - powiedział Chróstny, cytowany w komunikacie Urzędu.

Nie zgadzam się ze stanowiskiem RPO i nie widzę podstaw do takiego postępowania.

W trakcie postępowania w sprawie koncentracji Polska Press/PKN Orlen do UOKiK wpływały pisma, w tym od RPO, z wnioskiem o wydanie decyzji zakazującej dokonania tej transakcji ze względu na ograniczenie wolności słowa, podkreślił UOKiK.

Czytaj także: PKN Orlen ma zgodę UOKiK na przejęcie Polska Press >>>

"Podkreślamy, że oceniając każdą koncentrację, prezes UOKiK ocenia to, czy przyczyni się ona do istotnego ograniczenia konkurencji. Nie są brane pod uwagę przesłanki wykraczające poza zakres ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, np. wpływ na pluralizm w mediach" - czytamy w komunikacie.

"Prezes UOKiK jest niezależnym organem, działającym na podstawie i w granicach prawa. Uwzględnienie w postępowaniu koncentracyjnym subiektywnych i bliżej niezdefiniowanych w prawie antymonopolowym kryteriów czy przesłanek stanowiłoby złamanie prawa. Tym trudniej zaakceptować postawę RPO, który nie tylko w toku postępowania sugerował podjęcie działań niezgodnych z prawem, ale również bezpodstawnie kwestionuje decyzję niezależnego organu ochrony konkurencji. […] Decyzja została wydała rzetelnie i na podstawie merytorycznych, ustawowych przesłanek. Jesteśmy gotowi do przedstawienia argumentów sądowi" - podsumował Chróstny.

RPO odwoła się do sądu ws. decyzji UOKiK

Rzecznik Praw Obywatelskich podał wcześniej, że odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od decyzji prezesa UOKiK z 5 lutego 2021 r. w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press.

"Decyzji prezesa UOKiK z 5 lutego Rzecznik zarzucił naruszenie art. 18 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 7 i art. 77 § 1 k. p. a., a także art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji - poprzez niewyjaśnienie, czy w wyniku koncentracji na produktowym rynku właściwym, tj. rynku środków społecznego przekazu, w tym prasy, konkurencja nie zostanie istotnie ograniczona, a tym samym niewyjaśnienie czy w wyniku koncentracji nie dojdzie do niedopuszczalnego ograniczenia wolności prasy i innych środków społecznego przekazu, a w konsekwencji także do naruszenia wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji" - czytamy w komunikacie RPO.

Czytaj także: PKN Orlen: poza Polska Press nie planujemy przejmowania innych mediów >>>

Jak wskazuje RPO, przepisy nie wyłączają spod działania UOKiK materii regulowanej Prawem prasowym.

14 grudnia 2020 r. Rzecznik podjął tę sprawę z własnej inicjatywy. Od tego momentu RPO prowadzi samodzielnie postępowanie wyjaśniające, podkreślono także.

PKN Orlen został formalnym właścicielem wydawnictwa Polska Press

1 marca br. PKN Orlen podpisał umowę kupna spółki Polska Press. Oznacza to, że PKN Orlen został formalnym właścicielem wydawnictwa, które wchodzi obecnie w skład grupy kapitałowej Orlen.

7 grudnia 2020 r. PKN Orlen poinformował, że przejmuje spółkę Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group - jednego z największych wydawców w Polsce. Spółka podkreśliła, że transakcja ta wpisuje się w strategiczne plany PKN Orlen w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Poprzez przejęcie Polska Press, koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 mln użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.

Na początku lutego br. PKN Orlen otrzymał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodę na przejęcie spółki Polska Press.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: