PKN Orlen zweryfikuje po przejęciu inwestycje Energi, w tym Elektrownię Ostrołęka C

Gospodarka

PKN Orlen podpisał ze Skarbem Państwa porozumienie w związku z planowanym przejęciem przez płocką spółkę kontroli kapitałowej nad Energą ‒ poinformował Orlen w komunikacie. Orlen zobowiązał się m.in. do kontynuowania strategicznych inwestycji Energi.

PKN Orlen - Logo
PKN Orlen - Logo (źródło: PKN Orlen)

PKN Orlen podpisał ze Skarbem Państwa porozumienie w związku z planowanym przejęciem przez płocką spółkę kontroli kapitałowej nad Energą ‒ poinformował Orlen w komunikacie. Orlen zobowiązał się m.in. do kontynuowania strategicznych inwestycji Energi.

#Orlen: Zarząd sugerował, że bliższe jest mu paliwo gazowe, a strategia Orlenu nie przewiduje zaangażowania w aktywa węglowe #Energa #SkarbPaństwa #Porozumienie #Przejęcie @PKN_ORLEN

Porozumienie zawiera deklaracje intencji PKN Orlen dotyczące realizacji polityki energetycznej Polski, kontynuacji inwestycji strategicznych Energi oraz utrzymania polityki zatrudnienia w grupie kapitałowej Energa zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie spółek z tej grupy we wszystkich dziedzinach ich działalności.

Weryfikacja inwestycji Energi

Strony porozumienia przewidują, że po przejęciu przez Orlen kontroli nad Energą kontynuowane będą inwestycje strategiczne gdańskiego koncernu.

Orlen po przejęciu kontroli nad Energą dokona weryfikacji warunków kontynuowania tych inwestycji, w szczególności budowy Elektrowni Ostrołęka C.

Zachowanie łącznej mocy OZE

Orlen zadeklarował, że wykona obecne oraz przyszłe zobowiązania spółek z grupy Energa dotyczące m.in. utrzymywania łącznej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, świadczenia usług wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie Energa jednostek wytwórczych oraz prawidłowego funkcjonowania i niezawodności sieci dystrybucyjnej grupy zgodnie z zatwierdzanymi przez Prezesa URE planami rozwoju.

Porozumienie ze Skarbem Państwa na 10 lat

"W przypadku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przez spółkę prawnie wiążących zobowiązań oraz bezskutecznego upływu terminów przewidzianych przez strony porozumienia na polubowne rozstrzygnięcie sporu powstałego na gruncie wykonania tych zobowiązań, spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kar umownych określonych w porozumieniu" ‒ napisano w komunikacie PKN Orlen.

Bądź na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter >> (otwiera się na nowej zakładce)">>>>

Odpowiedzialność Orlenu z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania prawnie wiążących zobowiązań wygasa po upływie 10 lat od dnia wejścia w życie porozumienia. Po upływie 10 lat porozumienie ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony.

Porozumienie wejdzie w życie z dniem przeniesienia akcji Energi należących do Skarbu Państwa na Orlen w ramach ogłoszonego przez płocką spółkę wezwania.

Na początku grudnia 2019 roku PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi. Jednym z warunków wezwania jest złożenie zapisów na sprzedaż akcji uprawniających do co najmniej 66 proc. głosów. Zapisy rozpoczęły się 31 stycznia i potrwają do 22 kwietnia.

Kilka dni temu PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na 100 proc. akcji Energi do 8,35 zł z 7 zł oferowanych wcześniej.

W połowie lutego wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oceniał, że cena 7 zł za akcję Energi to absolutne minimum. Zapowiedział rozmowy z Orlenem, gdyż jego zdaniem, Skarb Państwa powinien sprzedać energetyczną spółkę korzystniej.

31 marca Komisja Europejska wydała bezwarunkową decyzję w przedmiocie zgody na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Energą.

Orlen woli gaz od węgla

Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne.

Ponad 30 proc. produkowanego przez grupę Energa wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów.

Energa wspólnie ze spółką Enea prowadzi również budowę nowego bloku energetycznego opalanego węglem w Elektrowni Ostrołęka. Kilka tygodni temu spółki podjęły decyzję o jej czasowym zawieszeniu.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z PAP Biznes kilka dni temu podtrzymał, że o planach dotyczących tej inwestycji spółka poinformuje po zrealizowaniu procesu przejęcia i wykonaniu stosownych analiz.

Zarząd PKN Orlen zapowiadał wcześniej, że przejrzy wszystkie projekty inwestycyjne gdańskiego koncernu, w tym budowę bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka. Sugerował, że bliższe jest mu paliwo gazowe, a strategia Orlenu nie przewiduje zaangażowania w aktywa węglowe.

Energa, oprócz bloków węglowych w Ostrołęce, ma też udziały w Polskiej Grupie Górniczej.

https://twitter.com/DanielObajtek/status/1251587837356584963

Źródło: PAP BIZNES, Twitter
Udostępnij artykuł: