PKO Bank Hipoteczny umacnia pozycję lidera rynku banków hipotecznych w Polsce

Z rynku

Logo PKO Bank Hipoteczny
Fot. Materiały prasowe

PKO Bank Hipoteczny w pierwszym półroczu 2019 roku umocnił swoją pozycję lidera polskiego rynku banków hipotecznych pod względem sumy aktywów (26 mld zł) oraz wielkości portfela kredytów hipotecznych (24,6 mld zł).

PKO Bank Hipoteczny zakończył pierwsze półrocze 2019 r. na pozycji lidera polskiego rynku banków hipotecznych pod względem sumy aktywów oraz wielkości portfela kredytów hipotecznych #PKOBH @PKOBP

Największy polski bank hipoteczny dynamicznie rośnie, utrzymując wysoką rentowność działalności. PKO Bank Hipoteczny zakończył pierwsze półrocze 2019 rok na pozycji lidera polskiego rynku banków hipotecznych pod względem sumy aktywów (26 mld PLN) oraz wielkości portfela kredytów hipotecznych (24,6 mld PLN). Był także najbardziej aktywnym bankiem spośród polskich emitentów listów zastawnych – wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wyniosła na koniec czerwca 2019 roku 16 mld PLN.

Czytaj także: PKO Bank Hipoteczny miał 85,85 mln zł zysku netto w 2018 r. >>>

Suma aktywów na koniec pierwszego półrocza sięgnęła 26 mld zł

Suma aktywów PKO Banku Hipotecznego na koniec pierwszego półrocza sięgnęła 26 mld PLN. Kluczową pozycją aktywów banku jest portfel kredytów, który w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zwiększył się o 3,5 mld PLN osiągając wartość 24,6 mld PLN. Tak szybki wzrost osiągnięty został dzięki sprzedaży kredytów mieszkaniowych o wartości 1,8 mld PLN, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego o wartości 2,5 mld PLN.

Bank umocnił swoją pozycję regularnego emitenta hipotecznych listów zastawnych. Wartość wyemitowanych przez Bank hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie wyniosła na koniec czerwca 2019 roku 16 mld zł i stanowiła ok. 65 proc. łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. W pierwszym półroczu zrealizowano cztery emisje listów zastawnych: trzy emisje listów zastawnych denominowanych w EUR o łącznej wartości 700 mln EUR oraz jedna emisja zielonych listów zastawnych denominowanych w PLN o wartości 250 mln PLN.

Czytaj także: KNF zatwierdziła prospekt PKO Banku Hipotecznego ws. publicznej oferty obligacji >>>

– Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię zapewniając źródło długoterminowego finansowania dla Grupy PKO Banku Polskiego. Jesteśmy najbardziej aktywnym i innowacyjnym emitentem listów zastawnych na polskim rynku. Jako pierwsi w Polsce wyemitowaliśmy zielone listy zastawne potwierdzając tym samym jak istotny w naszej działalności jest zrównoważony rozwój – mówi Paulina Strugała, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 52,2 mln zł

W pierwszym półroczu 2019 r. zysk PKO Banku Hipotecznego przed opodatkowaniem wyniósł 52,2 mln PLN, a zysk netto sięgnął 30,6 mln PLN. Wynik z tytuł odsetek zrealizowany w sześciu pierwszych miesiącach roku przekroczył 150 mln zł, co stanowi wzrost o 26 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

– Mimo rosnących obciążeń regulacyjnych, w szczególności składek na BFG, osiągamy wysoką rentowność działalności banku. Satysfakcjonujące wyniki finansowe realizujemy przede wszystkim dzięki regularnemu wzrostowi portfela kredytowego oraz korzystnym marżom emitowanych listów zastawnych. Wysoką jakość naszego portfela kredytowego potwierdza wartość odpisów na straty kredytowe, które w pierwszej połowie 2019 r. sięgnęły 5,7 mln PLN. Natomiast udział kredytów ze stwierdzoną utratą wartości w łącznej wartości portfela wyniósł jedynie 0,05% – dodaje Prezes Paulina Strugała.

Portfel kredytowy charakteryzuje się niskim poziomem ekspozycji z utratą wartości. Według stanu na 30 czerwca 2019 roku rozpoznano 63 kredyty ze stwierdzoną utratą wartości, których udział w łącznej wartości portfela kredytowego wynosił 0,05%, natomiast według stanu na 31 grudnia 2018 roku były to odpowiednio 42 kredyty o udziale 0,04%.

Udostępnij artykuł: