PKO Bank Hipoteczny uplasował emisję zielonych listów zastawnych o wartości 500 mln euro

Z rynku

PKO Bank Hipoteczny uplasował emisję zielonych hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro, z terminem zapadalności 25 czerwca 2025 roku, podał bank.

PKO Bank Hipoteczny
Źródło: PKO BH

PKO Bank Hipoteczny uplasował emisję zielonych hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro, z terminem zapadalności 25 czerwca 2025 roku, podał bank.

"W procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym w dniu subskrypcji została ustalona marża w wysokości 36 pb ponad EUR Mid-Swaps. Papiery są oprocentowane według stałej stopy procentowej w euro" - czytamy w komunikacie.

Pierwsza emisja zielonych listów zastawnych banku denominowaną w euro

Bank podkreśla, że była to pierwsza emisja zielonych listów zastawnych banku denominowaną w euro. Środki z emisji są przeznaczone na finansowanie i refinansowanie budynków mieszkalnych charakteryzujących się niską emisja CO2.

"PKO Bank Hipoteczny umacnia na międzynarodowym rynku finansowym pozycję zaufanego emitenta hipotecznych listów zastawnych, czego dowodem jest ponad 40-procentowa redukcja dokonana w zapisach najnowszej emisji. Ten sukces jest dla nas tym bardziej znaczący, że została ona przeprowadzona w wymagających warunkach rynkowych" - powiedziała wiceprezes PKO BH Katarzyna Surdy, cytowana w komunikacie.

Była to szósta benchmarkowa emisja w euro uplasowana przez PKO Bank Hipoteczny, natomiast licząc łącznie emisje listów zastawnych denominowanych w euro i w złotych - 21. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na 4 lipca 2022 r. wynosiła 12,3 mld zł, wskazano także w materiale.

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego otrzymały rating Aa1

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego - zarówno denominowane w złotych, jak i w euro - otrzymały rating Aa1, nadany przez Agencję Moody's Investors Service. Poziom nadanego ratingu jest najwyższym możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% należącą do PKO Banku Polskiego, największego polskiego banku. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: