PKO Bank Hipoteczny upoważnił 4 banki do organizacji emisji listów zastawnych

Z rynku

PKO Bank Hipoteczny upoważnił BNP Paribas, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski do współprowadzenia księgi popytu w potencjalnej, benchmarkowej emisji denominowanych w euro listów zastawnych na okaziciela, zabezpieczonych kredytami mieszkaniowymi denominowanymi w złotych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulacją S.

Napis: bank na budynku
Fot. Pixabay.com

PKO Bank Hipoteczny upoważnił BNP Paribas, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski do współprowadzenia księgi popytu w potencjalnej, benchmarkowej emisji denominowanych w euro listów zastawnych na okaziciela, zabezpieczonych kredytami mieszkaniowymi denominowanymi w złotych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulacją S.

#PKO Bank Hipoteczny upoważnił #BNPParibas, #HSBC, #LBBW i #PKOBP do organizacji emisji listów zastawnych #banki #PKOBH @PKOBP

"Oczekuje się, że listy zastawne zaoferowane w ramach emisji będą miały termin zapadalności 'długie' 5 lat oraz rating Agencji Moody's na poziomie Aa3 (na poziomie pułapu wyznaczonego dla kraju, ang. country ceiling)" - czytamy w komunikacie.Helaba i Raiffeisen Bank International AG zostaną zaproszone do udziału w transakcji w roli Co-managerów, dodano."Stosuje się zasady stabilizacji FCA/ICMA" - podano także.

Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu 6 września 2017 r. zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy, uzupełniony aneksem z 12 marca 2018 r., dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO BP

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: