PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro

Z rynku

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 1 transzy 2 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski. Cena po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane to 99,489% wartości nominalnej, podał bank. Listy zastawne zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu.

Logo PKO Bank Hipoteczny
Fot. Materiały prasowe

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 1 transzy 2 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski. Cena po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane to 99,489% wartości nominalnej, podał bank. Listy zastawne zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu.

#PKOBankHipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 1 transzy 2 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski @PKOBP

"Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni podaje informacje o:1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 marca 2019 r., data zakończenia: 1 marca 2019 r.2) dacie przydziału papierów wartościowych: 1 marca 2019 r.3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1 000 sztuk.4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: listy zastawne zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 0%.

5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1 000 sztuk.6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 000 sztuk.7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,489% wartości nominalnej.8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 1.9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1" - czytamy w komunikacie.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wynosi 99 489 000 euro, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 1 marca 2019 r. stanowi równowartość 428 588 663,1 zł, podano także.PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Jego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. PKO Bank Hipoteczny rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2015 roku i obecnie jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: