PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro

Z rynku

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 7 transzy 2 w ramach międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych. Cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane wynosi 100,145% wartości nominalnej, podał bank. Listy zastawne zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu.

Logo PKO Bank Hipoteczny
Fot. Materiały prasowe

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 7 transzy 2 w ramach międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych. Cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane wynosi 100,145% wartości nominalnej, podał bank. Listy zastawne zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu.

#PKOBankHipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 7 transzy 2 w ramach międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych @PKOBP

"Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni podaje informacje o:1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 25 lutego 2019 r., data zakończenia: 25 lutego 2019 r.2) dacie przydziału papierów wartościowych: 25 lutego 2019 r.3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1 000 sztuk.4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: listy zastawne zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 0%.

5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1 000 sztuk.6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 000 sztuk.7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100,145% wartości nominalnej.8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 1.9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1" - czytamy w komunikacie.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 100 166 971,81, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 25 lutego 2019 r. stanowi równowartość 434 744 691,05 zł, podano także.PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Jego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. PKO Bank Hipoteczny rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2015 roku i obecnie jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: