PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro

Z rynku

PKO Bank Hipoteczny uplasował piąta benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 23 listopada 2021 r. Marża została ustalona na 34 pb ponad stopę Mid-Swaps. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych, na łączną kwotę 1 080 mln euro, złożyło ponad 70 inwestorów, podał bank.

Logo PKO Bank Hipoteczny
Fot. Materiały prasowe

PKO Bank Hipoteczny uplasował piąta benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 23 listopada 2021 r. Marża została ustalona na 34 pb ponad stopę Mid-Swaps. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych, na łączną kwotę 1 080 mln euro, złożyło ponad 70 inwestorów, podał bank.

#PKOBankHipoteczny uplasował piąta benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro #PKO @PKOBP

Listy zastawne zostaną wyemitowane 28 stycznia 2019 roku i będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.W przeprowadzonym 21 stycznia roku procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych w piątej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło ponad 70 inwestorów reprezentujących 16 krajów, a popyt wyniósł 1 080 mln euro. Listy zastawne o wartości 500 mln euro zostały przydzielone 66 inwestorom z 16 krajów.Czytaj także: PKO Bank Hipoteczny upoważnił banki do współprowadzenia emisji listów zastawnych w euro >>>

PKO Bank Hipoteczny dynamicznie rozpoczął 2019 r.

"PKO Bank Hipoteczny dynamicznie rozpoczął 2019 rok, z sukcesem plasując piątą w naszej historii benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro. Inwestorzy po raz kolejny zademonstrowali zaufanie wobec prowadzonej przez nas działalności, za co bardzo im dziękuję. Popyt ponad dwukrotnie przewyższył wartość oferowanych listów zastawnych. Bank trafnie odpowiedział na oczekiwania inwestorów w zakresie oczekiwanej wartości listów zastawnych i uplasował papiery z premią za nową emisję w wysokości jedynie 2 pkt bazowych" - powiedziała prezes PKO Banku Hipotecznego Paulina Strugała, cytowana w komunikacie."Sukces tej emisji, mimo wymagającej sytuacji rynkowej, to pierwszy krok w osiąganiu naszych ambitnych celów na ten rok, a także doskonała nagroda za nasze wysiłki i umocnienie pozycji lidera rynku banków hipotecznych w Polsce" - dodała.

Współprowadzący księgę popytu w transakcji to: HSBC, LBBW, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank International AG, SG CIB i UniCredit.Obecna emisja jest osiemnastą emisją listów zastawnych, uwzględniając emisje zarówno w euro jak i w złotych, przeprowadzoną przez bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na koniec 2018 roku wynosiła 12,8 mld zł.PKO Bank Hipoteczny jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Jest spółką w 100% należącą do PKO Banku Polskiego. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: