PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne warte 500 mln zł

Z rynku

PKO Bank Hipoteczny wyemituje 27 lipca listy zastawne o wartości 500 mln zł, z terminem zapadalności ustalonym na 25 lipca 2025 roku, podał bank.

PKO Bank Polski - Logo
PKO Bank Polski - Logo (źródło: PKO BP S.A.)

PKO Bank Hipoteczny wyemituje 27 lipca listy zastawne o wartości 500 mln zł, z terminem zapadalności ustalonym na 25 lipca 2025 roku, podał bank.

Deklaracje nabycia listów zastawnych #PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 802 mln zł złożyło 21 inwestorów #PKOBankHipoteczny

"Już po raz trzeci w tym roku przeprowadzamy emisję hipotecznych listów zastawnych w PLN. Pomimo zmiennej sytuacji na rynku, zainteresowanie naszymi listami w PLN nie słabnie: wyrażają je zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni. Cieszy nas to. Udział inwestorów zagranicznych we wszystkich emisjach złotowych sięga 17%" - powiedziała prezes PKO Banku Hipotecznego Paulina Strugała, cytowana w komunikacie.Bank podał, że deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 802 mln zł złożyło 21 inwestorów.

"Obecna emisja jest już piętnastą przeprowadzaną przez Bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na 30 czerwca 2018 roku wynosiła ponad 12 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Program Emisji Listów Zastawnych

Emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego serii 9 jest prowadzona w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 r. wraz z aneksami.PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Jego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. PKO Bank Hipoteczny rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2015 roku i obecnie jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: