PKO Bank Polski: Bez ostatecznego porozumienia z Grecją złoty nie ma szans na aprecjację – dziennik rynkowy BSR

Komentarze ekspertów

Rynek stopy procentowej - Na dzisiejszej aukcji wszystkie obligacje znajdą nabywców przy umiarkowanym popycie.                                                                                                                Rynek walutowy - Bez ostatecznego porozumienia z Grecją złoty nie ma szans na aprecjację.

Rynek walutowy i stopy procentowej
Środa przyniosła stabilne notowania eurodolara, który pozostawał pomiędzy 1,10 a 1,11 oraz wzrost eurozłotego z okolic 4,2050 do 4,2400. Rynki walutowe w dalszym ciągu pozostawały pod wpływem negocjacji Eurogrupy z Grecją. Spotkania Eurogrupy oraz przywódców strefy euro, jakie miały miejsce we wtorek wieczorem nie doprowadziły do wypracowania porozumienia z Grecją. Wobec braku nowych propozycji ze strony greckiego rządu, na które liczono w związku z rezultatem niedzielnego referendum wyznaczono temu krajowi na niedzielę ostateczny termin na ich przedstawienie, kiedy to ma się odbyć decydujące spotkanie Eurogrupy. Do tego czasu EBC zobowiązał się do zapewnienia wsparcia płynnościowego greckim bankom. Wobec twardego oporu Eurogrupy dla dalszych koncesji na rzecz Grecji (m.in. „nie” dla redukcji długu Grecji; sprzeciw wobec kolejnych tymczasowych programów pomocowych przedłużających tylko negocjacje; zapewnienia, że Eurogrupa ma przygotowany szczegółowy plan na wypadek Grexitu) wszystko wskazuje na to, że finalne porozumienie – jeżeli zostanie osiągnięte w niedzielę – nie będzie znacząco odbiegać od tego, które zostało odrzucone przez Greków w głosowaniu powszechnym, choć tak jak wcześniej pisaliśmy prawdopodobnie nieco inaczej rozłożą się w nim akcenty oszczędnościowe. Wobec nieprzejednanej postawy Eurogrupy wydaje się, że i premier Grecji zaczął zmieniać front – w swoim środowym wystąpieniu w parlamencie europejskim chociaż ponownie powtarzał, że polityka oszczędności nie zapewniła Grecji poprawy kondycji gospodarczej to podkreślał również, że ciężary kryzysu zadłużeniowego dotknęły przede wszystkim najuboższe warstwy greckiego społeczeństwa i konieczne są w tym zakresie zmiany dla zapewnienia bardziej sprawiedliwego społecznie podziału ciężarów kryzysu. Zaznaczał też, że jego rząd sprawuje władzę zaledwie od około pięciu miesięcy i za fiasko walki z kryzysem zadłużeniowym w Grecji oraz nieefektywnego działania programów pomocowych w ostatnich pięciu latach ponoszą odpowiedzialność poprzednie rządy. Nieco łagodniejsza postawa Greków daje nadzieję na pozytywne wyjście z impasu, w jakim znalazły się negocjację, gdy premier Tsipras ogłosił wolę przeprowadzenia referendum. Póki nie zostanie zawarte ostateczne porozumienie z Grecją złoty nie ma raczej szans nawet na tymczasową aprecjację złotego wobec euro i dolara.

Na rynku stopy procentowej w środę doszło do silnego spadku rentowności obligacji skarbowych. Rynek wciąż pozostawał pod wpływem trendów globalnych. W tym kontekście posiedzenie RPP nie miało większego znaczenia. Rada potwierdziła, że zamierza utrzymywać stopy procentowe w dłuższym terminie bez zmian. Prezes M. Belka przyznał, że w przyszłym roku wraz ze spadkiem realnych stóp procentowych w Polsce wzrośnie ryzyko korekty polityki pieniężnej (w nowej projekcji inflacyjnej NBP wzrosła oczekiwana ścieżka inflacyjna). Ale taką zmianę będzie już prowadzić RPP w nowym składzie.

Najciekawszym wydarzeniem czwartkowej sesji będzie aukcja obligacji skarbowych. Ministerstwo Finansów zaoferuje papiery serii WZ0120 i WZ0124 za 1-2 mld PLN. Oczekujemy, że resort finansów wyemituje obligacje o łącznej wartości bliskiej maksymalnej – 2 mld PLN. Spodziewamy się, że popyt wyniesie 4 mld PLN. Naszym zdaniem obligacje serii WZ znajdą nabywców, chociaż popyt wciąż będzie ograniczony. Przemawia za tym fakt, że w ostatnich miesiącach obligacje zostały silnie przecenione, a podaż na aukcji jest niska. Emisję obejmą głównie inwestorzy krajowi, a popyt wzmocni napływ środków z tytułu wykupu obligacji i wypłaty odsetek. Umiarkowany popyt będzie wynikał z wciąż utrzymujących się czynników ryzyka jak potencjalna niewypłacalność Grecji czy „normalizacja” polityki pieniężnej w USA. Spodziewamy się, że ceny papierów WZ0120 i WZ0124 zostaną ustalone blisko 99,00 PLN i 97,25 PLN (discount margin na poziomie odpowiednio: 23 pb. i 35 pb.).

Mirosław Budzicki
Jarosław Kosaty
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych

Udostępnij artykuł: