PKO Bank Polski: Fed utrzymał stopy bez zmian. Nie wrzesień, to może październik? – dziennik rynkowy BSR

Komentarze ekspertów

Rynek stopy procentowej - Kierunkowe podtrzymanie oczekiwań na podwyżki stóp Fed będzie ograniczać skalę potencjalnych spadków rentowności papierów.Rynek walutowy - FOMC utrzymał we wrześniu stopy bez zmian, ale gra na podwyżki wciąż będzie się toczyć. Waluty EM mogą pozostawać pod presją praktycznie do końca roku.

Rynek walutowy i stopy procentowej
Najważniejszym wydarzeniem czwartkowej sesji było posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej Fed. FOMC odpowiedzialny za politykę monetarną, po dwudniowych dyskusjach ostatecznie podjął decyzję o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp procentowych w USA. Decyzja zapadła w stosunku głosów 9 do 1. Jako jedyny za zaostrzeniem polityki monetarnej opowiedział się J. Lacker, szef Fed z Richmond. W komunikacie podano, że ostatnie wydarzenia ze światowej gospodarki i finansów mogą nieco wstrzymywać aktywność gospodarczą USA i mogą prawdopodobnie wywierać presję na dalszy spadek inflacji w krótkim okresie. Dodano, że ryzyko dla gospodarki amerykańskiej pozostaje prawie zrównoważone, niemniej należy “monitorować rozwój sytuacji za granicą”. Większość członków Fed wciąż opowiada się jednak za przynajmniej jedną podwyżką stóp w tym roku i podniesieniem ich do przynajmniej 1% na koniec przyszłego.  Do końca 2015 roku pozostały już tylko dwa posiedzenia: FOMC zbierze się 27-28 października oraz 15-16 grudnia. W rozmowie z dziennikarzami prezes J. Yellen, pytana o możliwy termin pierwszej podwyżki stóp powiedziała, że “październik pozostaje możliwy”.

W reakcji na decyzję Fed eurodolar wyraźnie ruszył w górę. Nasilając rozpoczęty już podczas sesji europejskiej trend wzrostowy dotarł do oporu na poziomie 1,144.  Wcześniej negatywnie na dolara oddziaływał wynik czwartkowego posiedzenia szwajcarskiego banku centralnego, po którym SNB utrzymał oprocentowanie depozytów a vista w SNB na poziomie minus 0,75% zaś docelowy poziom 3-miesięcznej stopy LIBOR we franku szwajcarskim na poziomie od minus 1,25% do minus 0,25%. Jednocześnie bank szwajcarski podał w komunikacie, że w jego ocenie frank jest znacząco przewartościowany. SNB obniżył też prognozę inflacji w 2015 roku do minus 1,2% z minus 1,0%. Z kolei prognozy na lata 2016 i 2017 zostały zrewidowane odpowiednio do minus 0,5% i do 0,4%. Bank podał także, że “ujemne stopy w Szwajcarii i gotowość SNB do interwencji (…) na rynku walutowym czynią inwestycje we franka mniej atrakcyjnymi; oba te czynniki zmniejszają presję na (aprecjację) franka”.

W kraju do posiedzenia Fed zmienność kursu złotego i rentowności obligacji pozostawała bardzo niska, gdyż inwestorzy woleli wstrzymywać się z decyzjami w oczekiwaniu na koniec posiedzenia Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.

Decyzję Fed złoty przyjął pozytywnie, kurs EURPLN spadł do testowanego w ostatnich dniach wsparcia na 4,188 po tym jak wcześniej tracił wobec głównych walut osłabiany m.in. opublikowanymi słabymi danymi dot. polskiej gospodarki.

Publikowane przez GUS dane rozczarowały. Sprzedaż detaliczna obniżyła się w sierpniu o 0,3% r/r (rynek liczył na wzrost o 1,35%), zaś produkcja przemysłowa choć odnotowała wzrost o 5,3% r/r to wynikiem nie sprostał oczekiwaniom ekonomistów na poziomie 6,1% r/r.

Na rynku długu, decyzja FOMC doprowadziła do wyraźnego umocnienia notowań US Treasuries (w sektorze 2- i 10-letnim o nawet 10 pb.). Pozytywny wpływ na rynek miało zarówno samo pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie (rynek w kwestii decyzji był podzielony) jak również ton uzasadnienia. Fed zwrócił uwagę m.in. na osłabienie eksportu, a także niestabilną sytuację na rynkach międzynarodowych. Ponadto skorygował nieco w dół swoje projekcje w odniesieniu do przyszłej ścieżki inflacyjnej, a także oczekiwanych zmian stóp procentowych w kolejnych latach. Mimo czwartkowej korekty rynek długu i tak dyskontuje znacznie niższy zakres potencjalnych podwyżek (wzmocniła się też grupa w Fed, która nie oczekuje podwyżki w tym roku). Komentarz Fed jest pozytywny dla obligacji, niemniej kierunkowe podtrzymanie oczekiwań na podwyżki stóp będzie ograniczać skalę potencjalnych spadków rentowności papierów.

Joanna Bachert
Mirosław Budzicki
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych

Udostępnij artykuł: