PKO Bank Polski finansuje dalszy rozwój Kolei Dolnośląskich

Z rynku

Koleje Dolnośląskie i PKO Bank Polski podpisały umowę kredytu inwestycyjnego o wartości 255 mln zł. Dzięki temu Koleje będą mogły sfinansować zakup 12 nowych, przyjaznych środowisku pociągów z bydgoskiej PESY i uruchomić jeszcze większą liczbę połączeń dla mieszkańców regionu.

PKO Bank Polski finansuje dalszy rozwój Kolei Dolnośląskich
Fot. PKO BP

Koleje Dolnośląskie i PKO Bank Polski podpisały umowę kredytu inwestycyjnego o wartości 255 mln zł. Dzięki temu Koleje będą mogły sfinansować zakup 12 nowych, przyjaznych środowisku pociągów z bydgoskiej PESY i uruchomić jeszcze większą liczbę połączeń dla mieszkańców regionu.

– Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z naszymi strategicznymi klientami samorządowymi, jakimi są Koleje Dolnośląskie i województwo dolnośląskie. Jestem przekonany, że wspierając kluczowe dla rozwoju regionu projekty, przyczyniamy się do poprawy jakości życia jego mieszkańców – mówi Mariusz Noch, Dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim.

– Systematycznie rozszerzamy sieć połączeń kolejowych na Dolnym Śląsku. Nasz samorządowy projekt przejmowania od państwa nieczynnych dotychczas linii i przywracania ich do ruchu pasażerskiego jest zaawansowany i wymaga stałego rozwijania taboru naszego przewoźnika – Kolei Dolnośląskich. Każdy nowoczesny pojazd Elf2 będzie mógł zabrać na pokład nawet 540 pasażerów, dlatego idealnie odpowiadają one potrzebom mieszkańców Dolnego Śląska, którzy z każdym rokiem coraz chętniej korzystają z kolei regionalnej – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Czytaj także: 700 mln zł z Pekao, PKO BP i BGK m.in. na budowę i modernizację dworców >>>

Model Elf2 należy do najnowszej generacji pociągów elektrycznych zaprojektowanych przez Pesa Bydgoszcz. Po przekazaniu pojazdów Kolejom Dolnośląskim, spółka będzie dysponować największą ich liczbą z tego modelu. Pociągi Elf2 mogą rozwijać prędkość maksymalną sięgająca 160 km/h. Nowe pojazdy posiadają 250 miejsc siedzących, a łącznie będą mogły zabrać na pokład ponad 540 pasażerów. Harmonogram dostaw przewiduje dostarczenie wszystkich 12 pociągów w ciągu 32 miesięcy, począwszy od czerwca 2024 roku, kiedy pierwszy pojazd trafi na Dolny Śląsk, na listopadzie 2024 roku skończywszy.

– Wpisanie do założeń pierwotnego zamówienia prawa opcji rozszerzenia go aż na 20 kolejnych pojazdów było przemyślanym i – jak widać w obecnej rzeczywistości rynkowej – bardzo dobrym posunięciem. Dało ono możliwość złożenia dodatkowego zamówienia, które będzie realizowane od razu, a co najważniejsze, po cenach sprzed dwóch lat. Cena jednostkowa 23,6 mln zł netto za jeden pojazd w dzisiejszych realiach rynkowych jest nie do osiągnięcia. Obecnie wartość takiego pojazdu szacowana jest na ok. 34 mln zł netto – zauważa Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Kredyt obrotowy odnawialny o wartości 30,5 mln zł

Umowa obejmuje także kredyt obrotowy odnawialny o wartości 30,5 mln zł przeznaczony na finansowanie podatku VAT w związku z zakupem nowych pociągów.

PKO Bank Polski jest sprawdzonym partnerem Kolei Dolnośląskich. Rok temu instytucje podpisały umowę na kredyt konsolidacyjny o wartości 442 mln zł. Kredyt umożliwił kolejom spłatę dotychczasowych zobowiązań inwestycyjnych oraz kontynuację projektu taborowego. Dodatkowo również w zeszłym roku PKO BP udzielił finansowania w kwocie 23 mln zł inwestycji polegającej na rozbudowie zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru przy ulicy Pątnowskiej 1 w Legnicy – projekt współfinansowany umową o dofinansowanie zawartą z województwem dolnośląskim.

Koleje Dolnośląskie

Koleje Dolnośląskie zostały utworzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, aby zapewnić sprawny system kolejowej komunikacji regionalnej. Jako pierwszy pasażerski przewoźnik w Polsce, po uzyskaniu licencji, spółka otrzymała Europejski i Krajowy Certyfikat Bezpieczeństwa. Dysponuje flotą 60 pojazdów: 3 hybrydowych, 32 elektrycznych i 25 spalinowych. Przewozi 11 mln pasażerów rocznie i 30 tys. pasażerów dziennie. Obsługuje ponad 350 połączeń na dobę.

PKO Bank Polski jest kluczowym partnerem finansowym dla strategicznych samorządowych grup kapitałowych i jest liderem na rynku pod względem finansowania projektów infrastrukturalnych. Bank od wielu lat wspiera samorządy w finansowaniu inwestycji, które mają bezpośrednie przełożenie na dobrobyt mieszkańców. Bank obsługuje budżety ok. 280 samorządów, w tym siedmiu województw i 9 miast wojewódzkich. Jest także liderem emisji obligacji komunalnych z ok. 40 proc. udziałem w rynku.

PKO BP współpracuje przy kluczowych dla rozwoju regionu dolnośląskiego projektach

Bank (w ramach konsorcjum z BGK) jest kredytodawcą dla realizowanego przez samorząd województwa projektu budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach o wartości ok. 200 mln zł oraz planuje współfinansować budowę Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego, która będzie kosztować około 200 mln zł. PKO Bank Polski finansuje również rozwój transportu miejskiego poprzez emisję obligacji (w ramach konsorcjum) dla MPK Wrocław w łącznej kwocie 963 mln zł. Warto także zwrócić uwagę na nowoczesną inwestycję z budżetem ok. 250 mln zł, jaką jest Afrykarium-Oceanarium zbudowane przez ZOO Wrocław sp. z o.o. i sfinansowane przez PKO Bank Polski. Od ponad ćwierć wieku bank wspiera też organizację Biegu Piastów.

Udostępnij artykuł: