PKO Bank Polski liderem sprzedaży kredytów z gwarancją de minimis BGK

Bankowość

Do końca maja 2013 roku, a więc w niepełna trzy miesiące od uruchomienia programu umożliwiającego przedsiębiorcom otrzymanie kredytu obrotowego z gwarancją BGK, z dostępu do łatwiejszego finansowanie skorzystało prawie 2800 klientów PKO Banku Polskiego.

Wartość udzielonych kredytów przekroczyła 660 milionów złotych. Oznacza to, że PKO Bank Polski stał się największym kredytodawcą spośród czternastu banków udzielających kredytów z gwarancjami de minimis.

Kredyty obrotowe z gwarancją de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego umożliwiają przedsiębiorcom pozyskania środków na finansowanie bieżących wydatków firmy związanych miedzy innymi z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą, zapłatą składek ZUS czy wypłatą wynagrodzeń dla pracowników.

Dzięki zabezpieczeniu gwarantowanemu przez BGK w wysokości nawet 60% kwoty kredytu, firmy mogą łatwiej otrzymać kredyt na bieżącą działalność. Kredyt obrotowy z gwarancją de minimis to szybka decyzja kredytowa dla kredytów do 1 miliona złotych. Dodatkową korzyścią dla przedsiębiorców są także niskie koszty uzyskania gwarancji.

Opłata za gwarancję w pierwszym roku jest zerowa, w drugim stawka prowizji BGK wynosi 0,5%, czyli mniej niż np. koszt ustanowienia hipoteki. Gwarancją mogą być objęte nie tylko nowe umowy kredytowe, ale również odnowienia i podwyższenia istniejących kredytów – podkreśla Anna Podgórska, Dyrektor Biura Kredytowego w Departamencie Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

Dodatkowym bonusem dla klientów PKO Banku Polskiego jest wydłużony z 12 do 24 miesięcy, okres kredytowania dla kredytów w rachunku bieżącym i kredytów odnawialnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu po roku klienci nie muszą ponownie składać wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu. Ale to nie koniec udogodnień dla przedsiębiorców. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji są realizowane bezpośrednio w PKO Banku Polskim, dzięki czemu klient może uzyskać finansowanie nawet w 1 dzień.

Szczegółowe zasady otrzymania gwarancji de minimis są dostępne na stronie internetowej www.bgk.com.pl/gwarancje-de-minimis oraz w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis dostępnych w oddziałach Banku.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: