PKO Bank Polski mecenasem programu konserwacji obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”

Bankowość

PKO Bank Polski kontynuuje współpracę z Muzeum Narodowym w Warszawie w zakresie konserwacji obrazu Jana Matejki. Przedsięwzięciu towarzyszy wizualizacja "Bitwy od Grunwaldem" na warszawskiej Rotundzie.

PKO Bank Polski kontynuuje współpracę z Muzeum Narodowym w Warszawie w zakresie konserwacji obrazu Jana Matejki. Przedsięwzięciu towarzyszy wizualizacja "Bitwy od Grunwaldem" na warszawskiej Rotundzie.

Prace konserwatorskie nad płótnem zapoczątkowano ponad rok temu w 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Bank od tego czasu patronuje temu przedsięwzięciu. Po zakończonych obecnie pracach nad płótnem zabezpieczającym podobrazie, Muzeum Narodowe w Warszawie przystąpiło do restauracji samego malowidła. Na tym etapie celem konserwatorów będzie przywrócenie kolorytu oryginalnym barwom, dzięki czemu obraz odzyska dawną świetność.

- Bitwa pod Grunwaldem to ważne wydarzenie w naszej historii. Wybitne dzieło Jana Matejki, które z trudem przetrwało II wojnę światową przybliża je współczesnym. Cieszę się, że możemy przyczynić się do przywrócenia świetności i blasku obrazu, którego prezentację zaplanowano na obchody jubileuszu 150-lecia Muzeum Narodowego w Warszawie w przyszłym roku - mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Bank chcąc przybliżyć społeczeństwu historię dzieła Jana Matejki oraz prace związane z jego konserwacją przygotował wizualizację "Bitwy pod Grunwaldem" na najbardziej rozpoznawalnym budynku Banku, warszawskiej Rotundzie. Projekt składa się z dwóch części: siatki - na której znajduje się wizualizacja obrazu i zdjęcia z jego renowacji - oraz z wystawy na witrynach okiennych, ukazujących jego historię, opis bitwy i postaci występujących na malowidle.

PKO Bank Polski włącza się również w edukację na temat dzieła i prac konserwatorskich z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Na profilu bankowym na Facebooku prowadzona będzie bieżąca komunikacja, między innymi w postaci filmów i reportaży, połączona z konkursami dla internautów.

PKO Bank Polski od lat patronuje przedsięwzięciom kulturalnym związanym z ochroną dziedzictwa narodowego. Za aktywność na tym polu został uhonorowany Tytułem Mecenasa Kultury. Dzięki dotacjom Banku realizowane są m.in. liczne projekty muzealne, a swoje plany programowe mogło urzeczywistnić wiele filharmonii, bibliotek, oper i teatrów w całej Polsce.

Bank od lat współpracuje również z Muzeum Narodowym w Warszawie, angażując się w sponsorowanie projektów wystawienniczych, m.in. rysunków Rembrandta, twórczości malarskiej Andrzeja Wróblewskiego, Rafała Malczewskiego, prac wybitnego fotografika Jana Bułhaka czy sztuki polskiej okresu międzywojennego 1918-1939.

Udostępnij artykuł: