PKO Bank Polski na Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2012

Bankowość

O wyzwaniach dla rodzimej gospodarki, w tym poszczególnych jej sektorów, w kontekście sytuacji zewnętrznej dyskutowano podczas tegorocznego Forum Zmieniamy Polski Przemysł. PKO Bank Polski był partnerem głównym tej konferencji.

PKO Bank Polski - Logo
PKO Bank Polski - Logo (źródło: PKO BP S.A.)

O wyzwaniach dla rodzimej gospodarki, w tym poszczególnych jej sektorów, w kontekście sytuacji zewnętrznej dyskutowano podczas tegorocznego Forum Zmieniamy Polski Przemysł. PKO Bank Polski był partnerem głównym tej konferencji.

Uczestnicy sesji głównej "Horyzont 2012 i dalej. Zadania dla Polski" reprezentujący różne branże byli zgodni, że rodzima gospodarka najprawdopodobniej bez nadmiernego szwanku przejdzie przez okres spowolnienia i zawirowań na rynkach finansowych. Podkreślano znaczenie reform dla trwałego jej wzrostu w przyszłości. W debacie, którą poprzedziły wystąpienia Jerzego Buzka, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Leszka Balcerowicza i Mikołaja Budzanowskiego wziął udział Zbigniew Jagiełło.

- Rodzimi przedsiębiorcy zahartowani ponad 20-letnim doświadczeniem wolnej gospodarki bardzo dobrze radzą sobie w tym zmiennym, a więc wymagającym otoczeniu gospodarczym. Przyzwyczajeni do kasandrycznych wizji rozwoju sytuacji wielokrotnie udowadniali, że nawet w obliczu pesymistycznych przewidywań, potrafią z sukcesem prowadzić biznes. Polskie firmy, jak również gospodarstwa domowe mają historycznie największe zasoby oszczędności. W umiarkowanie rosnącej gospodarce roku 2012 nie powinno być więc problemów z finansowaniem potrzeb kredytowych - powiedział Prezes największego polskiego Banku.

Uczestnicy sesji "Finanse - czas próby", w której wziął udział Jarosław Myjak, wiceprezes PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Korporacyjnej dyskutowali szczegółowo m.in. o wpływie pokryzysowych regulacji na dostępność finansowania działalności przedsiębiorstw wskazując jako alternatywne źródło kapitału rynek giełdowy i emisję obligacji.

W panelu "Fuzje i przejęcia M&A w Polsce na tle Europy", w którym wziął udział Jakub Papierski, wiceprezes PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej podkreślano, że choć ubiegły rok był rekordowy, to tego typu transakcje są u nas wciąż rzadkim zjawiskiem. Z drugiej strony takie sektory jak finanse, telekomunikacja, energetyka i górnictwo, ze względu na swoją obecną strukturę, będą w naturalny sposób podlegały konsolidacji, tworząc potencjał wzrostu dla krajowego rynku fuzji i przejęć.

Tegoroczne Forum ZPP zgromadziło blisko tysiąc uczestników dwunastej już debaty o przyszłości polskiej gospodarki organizowanej rokrocznie przez Grupę PTWP. W ubiegłym roku PKO Bank Polski został uhonorowany przez organizatorów tytułem "Ten, który wspiera Polski Przemysł". Uzasadnieniem była "rola aktywnego stabilizatora rynku finansowego" oraz "utrzymywanie zdrowych, otwartych i prorozwojowych relacji z biznesem".

Źródło: PKO BP

Udostępnij artykuł: