PKO Bank Polski nagradza i poszerza kwalifikacje nauczycieli

Bankowość

Najbardziej aktywni i pomysłowi. Tacy są nauczyciele nagrodzeni przez PKO Bank Polski z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Bank wyróżnił ponad 650 opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności, a Fundacja PKO Banku Polskiego sfinansowała stypendia dla nauczycieli informatyki i matematyki, którzy przyczynili się do sukcesów uczniów w zawodach informatycznych. Bank finansuje także podyplomowe studium dla nauczycieli z zakresu podstaw ekonomii, umożliwiające prowadzenie zajęć z kształcenia dla przedsiębiorczości.

Co roku – z okazji Dnia Edukacji Narodowej – PKO Bank Polski nagradza opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności, którzy wykazali się największą aktywnością i pomysłowością, przyczyniając się tym samym do upowszechnienia idei systematycznego oszczędzania. Nagrodami są symboliczne złote, srebrne i brązowe odznaki, którym towarzyszą nagrody finansowe – odpowiednio 2000, 1000 i 500 zł. W tym roku złotymi odznakami SKO uhonorowano 12 nauczycieli, srebrne odznaki otrzymało 23 nauczycieli, a 627 opiekunów SKO nagrodzono brązowymi odznakami.

PKO Bank Polski w ramach Szkolnych Kas Oszczędności niezmiennie od ponad 75 lat uczy najmłodszych oszczędzania i przedsiębiorczości. Wierzymy, że jest to skuteczny sposób na podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa. Celem PKO Banku Polskiego jest wypromowanie wśród dzieci pozytywnych nawyków dotyczących szeroko pojętego oszczędzania i przekazanie im praktycznej wiedzy finansowej.

Dzięki promocji tej idei oraz wzmacnianiu postaw przedsiębiorczych, uczniowie zdobywają cenną wiedzę, niezbędną do sprawnego poruszania się we współczesnym świecie. Osiągnięcie tego celu nie byłoby możliwe bez zaangażowania nauczycieli – opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności.

PKO Bank Polski przywiązuje dużą wagę do poszerzania kwalifikacji przez nauczycieli. Dzięki inspiracji i finansowemu wsparciu Banku, w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego uruchomiono projekt rocznego Podyplomowego Studium Edukacji Ekonomicznej i Społecznej dla Nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

Celem studium jest dostarczenie nauczycielom wiedzy oraz umiejętności jej zastosowania w pracy z uczniem z zakresu podstaw ekonomii i nauk społecznych umożliwiającej prowadzenie kształcenia dla przedsiębiorczości. Koncepcja studium została zainspirowana sukcesem programu Szkolnych Kas Oszczędnościowych, który pokazał jak ważne jest silne zaplecze wiedzy merytorycznej wśród kadry wychowawczej w szkołach. Stąd projekt kierowany jest w szczególności do nauczycieli klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz nauczycieli klas gimnazjalnych.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli czynnych zawodowo z wyższym wykształceniem oraz absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Studium jest bezpłatne i przewiduje 40 miejsc. Program obejmuje 166 godzin zajęć dydaktycznych i jest realizowany podczas dwóch semestrów. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2012 roku i potrwają do czerwca 2013 roku.

Finansowanie edukacji jest także jednym z najistotniejszych obszarów działalności Fundacji PKO Banku Polskiego. Wraz z Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukasiewicza, Fundacja od dwóch lat prowadzi program stypendialny dla najlepszych nauczycieli matematyki i informatyki. To dzięki ich pracy, uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach informatycznych oraz w innych  prestiżowych konkursach, czym bezpośrednio przyczyniają się do wypromowania Polski jako ważnego gracza w dziedzinie technologii informatycznych.

W tym roku Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukasiewicza wyróżniło 24 nauczycieli, a Fundacja PKO Banku Polskiego sfinansowała dla 15 z nich, wypłacane co miesiąc stypendia. Stypendia mają wspierać nauczycieli w ich aktywności w wyszukiwaniu talentów oraz zachęcać do ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Powstała w połowie 2010 roku Fundacja PKO Banku Polskiego kieruje się hasłem „Dobro procentuje”, którego pomysłodawcą jest jeden z pracowników Banku. W ciągu dwóch lat funkcjonowania rozpatrzyła niemal 2,5 tys. wniosków, zrealizowała ponad 1 tys. projektów, przeznaczając na ten cel kwotę ponad 10 mln zł i obejmując swą pomocą kilka tysięcy beneficjentów. Miesięcznie do fundacji napływa około 300 apeli o pomoc.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: