PKO Bank Polski najbardziej pożądanym pracodawcą

Bankowość

Wyniki 3. edycji badania Antal International "Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 w opinii specjalistów i menedżerów" pokazały, że PKO Bank Polski jest najbardziej pożądanym pracodawcą sektora bankowo-ubezpieczeniowego.

W badaniu przeprowadzonym przez Antal International we wrześniu br. Metodą wywiadów telefonicznych oraz internetowych, ponad 1500 respondentów wskazało firmy, w których chciałoby pracować.

Oceniano styl zarządzania i kulturę organizacyjną w firmie, innowacyjność, stabilność zatrudnienia, możliwości szkolenia, wysokość wynagrodzenia, możliwości awansu, lokalizację, równowagę pomiędzy życiem prywatnym i służbowym (tzw. work-life balance), a także benefity, takie jak między innymi opieka medyczna czy ubezpieczenie na życie.

W kategorii „Bankowość, ubezpieczenia, instytucje finansowe” najlepsze oceny otrzymał PKO Bank Polski, w imieniu którego nagrodę na uroczystej gali odebrał Artur Miernik, Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO Banku Polskim.

PKO Bank Polski cieszy się wiarygodnością wśród milionów Polaków, 8 mln z nich jest naszymi Klientami. Jesteśmy dumni, że Bank jest partnerem nie tylko dla Klientów, ale że również specjaliści i menedżerowie postrzegają nas jako jednego z najbardziej pożądanych pracodawców i decydując o swojej karierze, w pierwszej kolejności myślą właśnie o PKO Banku Polskim. Zmieniamy się, aby pozostać liderem na rynku, nieustannie doskonaląc procesy, podnosząc nasze umiejętności i wiedzę, wyznaczając standardy rynkowe – mówi Artur Miernik.

PKO Bank Polski jest także doceniany jako pracodawca przez studentów. W tegorocznym badaniu „Idealni Pracodawcy” przeprowadzonym przez Universum Student Survey na próbie około 18 tysięcy studentów, Bank uplasował się na 8. pozycji w kategorii „Biznes”, uzyskując najwyższą pozycję wśród banków.

Wszystkie procesy i działania w Banku, a także model kompetencji pracowników zbudowaliśmy na wartościach, które stanowią podstawę naszej strategii: wiarygodności, ciągłym doskonaleniu, przedsiębiorczości i satysfakcji klienta. Pracownicy mają faktyczny wpływ na kształt naszej organizacji – kreują zmiany, realizują własne pomysły, aktywnie uczestniczą w tworzeniu strategii oraz modeli biznesowych i praktycznych rozwiązań. Bardzo skutecznie udaje nam się łączyć tradycję, stabilność, wieloletnie doświadczenie największego polskiego Banku oraz ugruntowaną pozycję na rynku z nowoczesnymi metodami zarządzania i rozwiązaniami technologicznymi. Sukces PKO Banku Polskiego opiera się w dużej mierze na wiedzy i umiejętnościach naszych pracowników – tych, którzy pracują u nas od lat oraz tych, których pozyskujemy z rynku. To jest dostrzegane zarówno przez  oświadczonych specjalistów, jak i przez studentów, którzy chcą u nas rozpocząć swoją karierę zawodową – podkreśla Artur Miernik.

W ramach strategii „Lider” realizowanej w latach 2010-2012 PKO Bank Polski wprowadził szereg inicjatyw w zakresie zarządzania personelem, tak aby osiągnąć pozycję najlepszego pracodawcy na rynku usług finansowych. Został wdrożony katalog wartości firmowych, model kompetencji oraz oparty na nim system ocen okresowych, zcentralizowano służby HR i wdrożono standardy rekrutacji. Ponadto przeprowadzane są cykliczne badania zaangażowania pracowników, a około 150 menedżerów zajmujących najbardziej kluczowe stanowiska z punktu widzenia realizacji strategii Banku zostało objętych programem rozwojowym. Pozostali menedżerowie Banku biorą udział w „Akademii Managera”.

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji menedżerskich, kształtowanie wśród menedżerów postaw ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb klientów i budowanie długofalowych relacji oraz upowszechnienie modelu kultury organizacyjnej – dynamicznej, otwartej na zmiany i innowacyjność. Łączna wartość projektu opiewa na ponad 12 mln zł, w tym ponad 7mln zł to dofinansowanie uzyskane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PKO Bank Polski jest regularnie doceniany w konkursach i rankingach najlepszych pracodawców. W czerwcu br. otrzymał  tytuł „Solidnego Pracodawcy” oraz „Solidnego Pracodawcy 2011 Branży Finansowej” za tworzenie pracownikom odpowiednich warunków do pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego, zaś za najwyższe standardy w zakresie HR – międzynarodowy certyfikat Top Employers. Bank został też wyróżniony w rankingu na najbardziej pożądanych pracodawców tegorocznej edycji badania „Pracodawca Roku” organizowanego przez międzynarodową organizację studencką AIESEC.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: