PKO Bank Polski nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 r.

Z rynku

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego (PKO BP) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z uchwał podjętych na walnym.

PKO BP - Oddział - Rotunda
PKO BP - Oddział - Rotunda (fot. PKO BP)

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego (PKO BP) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z uchwał podjętych na walnym.

Akcjonariusze @PKOBP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z uchwał podjętych na walnym #PKOBP #dywidenda

"Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Stratę bilansową z lat ubiegłych w wysokości 110 822 746 zł pokrywa się z kapitału rezerwowego. Strata powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16.

Czytaj także: PKO BP: zysk netto w II kw. 2020 r. spadł do 803 mln zł, ale jest lepiej od oczekiwań rynku >>>

§ 2. Z zysku osiągniętego w 2019 roku w wysokości 3 834 504 089 zł przeznacza się kwotę 2 155 113 zł na kapitał rezerwowy. Pozostałą część zysku w kwocie 3 832 348 976 zł pozostawia się niepodzieloną" - czytamy w uchwale.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: