PKO Bank Polski: Niższe ADP nie musi oznaczać słabszego NFP – dziennik rynkowy BSR

Komentarze ekspertów

Środa przyniosła spadek kursu EUR/USD (z około 1,13 do około 1,12) oraz kursu EUR/PLN (z około 4,25 do około 4,23).

Środa przyniosła spadek kursu EUR/USD (z około 1,13 do około 1,12) oraz kursu EUR/PLN (z około 4,25 do około 4,23).

Głównymi wydarzeniem na rynku eurodolara była publikacja wskaźnika ADP kondycji amerykańskiego rynku pracy. Chociaż jego sierpniowy odczyt okazał się nieco gorszy od prognoz (190 tys. względem oczekiwań na poziomie 201tys.), a dane za lipiec zostały zredukowały w dół (ze 185 tys. do 177 tys.) jednak biorąc pod uwagę fakt, że miesiąc wcześniej przy danych ADP na poziomie 177 tys. przyrost nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wyniósł 215 tys. to wskaźnik ADP na poziomie 190 tys. można uznać za dobry prognostyk dla co najmniej równie dobrego odczytu NFP w sierpniu. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu kurs wspólnej waluty tracił wobec dolara.

Na rynku eurozłotego środa przyniosła pewne uspokojenie notowań naszej waluty. Działania chińskich władz zmierzające do ograniczenia spekulacji na dalsze osłabienie kursu juana w postaci zmniejszenia lewara dla transakcji forwardowych najwyraźniej pomogło nie tylko chińskiej walucie ale pośrednio również złotemu i innym walutom rynków wschodzących. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp bez zmian nie miała większego wpływu na kurs polskiego złotego. Niemniej, pomimo pewnego uspokojenia na rynku eurozłotego w środę polska waluta nadal pozostawała pod presją spowolnienia gospodarczego w Chinach oraz oczekiwań na rychłe podwyżki stóp w USA przez co w kolejnych dniach i tygodniach w dalszym ciągu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest pozostanie złotego w trendzie deprecjacji.

Podobnie jak na FX również na rynku stopy procentowej najciekawszym wydarzeniem środowej sesji było posiedzenie decyzyjne RPP. Zaskoczenia nie było - Rada utrzymała stopy bez zmian. Znaczących zmian notowań nie było też po konferencji prasowej. Chociaż pojawiły się pytania odnośnie możliwości przyszłego poluzowania polityki pieniężnej, to jednak przedstawiciele NBP zapewniali, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie ich utrzymanie na obecnym poziomie. Przedstawiciele banku centralnego sygnalizowali, że ich oczekiwania odnośnie kształtowania się przyszłej ścieżki inflacji, a także aktywności gospodarczej nie uległy znaczącej zmianie. Rada zwróciła jednak uwagę na to, że wzrost ryzyka silniejszego spowolnienia w gospodarkach wschodzących oraz spadek cen surowców powiększają niepewność dotyczącą tempa powrotu inflacji do celu. W naszej ocenia wrześniowe posiedzenie banku centralnego jest neutralne dla rynku. Kontrakty FRA zapewne nadal będą dyskontowały ryzyko obniżki stóp procentowych (aktualnie FRA6x9 utrzymuje się blisko poziomu 1,61%), niemniej naszym bazowym scenariuszem pozostaje brak zmian w polityce pieniężnej przynamniej do końca 2016 r. W najbliższych dniach krótki koniec krzywej powinien otrzymać wsparcie ze strony danych makroekonomicznych. Po ostatnich odczytach PMI spodziewać się można niskiej produkcji przemysłowej, a spadek cen surowców na świecie powinien skutkować niższym odczytem inflacji.

Mirosław Budzicki
Jarosław Kosaty
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych

Udostępnij artykuł: