PKO Bank Polski: Po słabym NFP rynek szuka równowagi – dziennik rynkowy BSR

Komentarze ekspertów

Rynek stopy procentowej - Na core markets rentowności obligacji skarbowych silnie wzrosły, podczas gdy w kraju dalej umacniały się. Dzisiaj MF opublikuje szczegóły czwartkowej aukcji zamiany.Rynek walutowy - Dolar odreagowuj przecenę, kurs EURUSD spadł poniżej 1,12. Złoty pozostaje relatywnie stabilny, w okolicach 4,25 na parze EURPLN.

Rynek walutowy i stopy procentowej
Poniedziałek na rynku głównej pary walutowej nie zmienił ogólnego jej obrazu. Zeszłotygodniowe wsparcie na 1,113 (konsekwencja m.in. słabych danych ze strefy euro) i opór na 1,132 (reakcja na rozczarowujący raport NFP) nadal pełnią swoją funkcję. Niemniej nie ustają dyskusje o termin rozpoczęcia podwyżek stóp w USA, co może wspomagać „zielonego” w kolejnych miesiącach roku. Obecnie jednak słaby wrześniowy NFP i korekta w dół danych za sierpień podważyły wiarę części uczestników rynku w tegoroczne podwyżki stóp w USA. Jak łatwo wyliczyć, 3-miesięczna średnia z zatrudnienia w sektorze poza rolnictwem obecnie spadła istotnie poniżej poziomu 200 tys. nowych etatów. We wrześniu w porównani z poprzednim miesiącem nie zmienił się też indeks Fed dot. kondycji rynku pracy. Z drugiej jednak strony część analityków przytacza słowa J. Bullard’a (prezes Fed z St. Louis), iż stan amerykańskiego rynku pracy należy oceniać, jako proces, a nie pojedynczy raport, ustosunkowując się do wrześniowego wyniku NFP. Ponadto, zwrócił on też uwagę, iż niedługo może być konieczne przyjęcie za normę przyrostu o mniej niż 200 tys. nowych miejsc pracy w sektorze poza rolnictwem, co wynikać będzie z sytuacji demograficznej kraju. Niewykluczone, że w grudniu znajdzie się jednak większość decydentów skłonna przegłosować podwyżkę stóp, szczególnie gdyby mocno pozytywnie zaskoczyły raporty za październik i listopad, a wrześniowe skorygowano w górę – co jest możliwe.

Tymczasem, w poniedziałek poznaliśmy dane o sprzedaży detalicznej dla strefy euro. Niespodziewanie lepszy wynik (w sierpniu na poziomie 0,0% m/m wobec oczekiwanego spadku o 0,1%) pchnął eurodolara pod 1,129 po czym para zawróciła, wtorek rozpoczynając poniżej 1,12.

Złoty pozostaje pod wpływem czynników zewnętrznych, podczas poniedziałkowej sesji konsolidował się na parze EURPLN nieznacznie poniżej 4,25. Dla walut EM możliwe oddalenie w czasie podwyżek stóp w USA nie jest tak do końca dobrą informacja. Co prawda, dyferencjał stóp procentowych zostanie utrzymany, jednak biorąc pod uwagę przyczynę braku decyzji (obawa o wzrost gospodarczy USA w następstwie potencjalne dalszego spowolnienia w Chinach) może w nie uderzyć w postaci rosnącej na świecie awersji do ryzyka. W rezultacie na koniec roku eurozłotego oczekujemy w okolicach 4,27 a możliwe w międzyczasie spadki pary nie powinny być głębsze niż do 4,22-4,23.

Dzisiaj kończy się dwudniowe posiedzenie RPP. Oczekujemy, że ani pogłębiająca się w Polsce deflacja, ani napływające nieco słabsze dane z gospodarki nie wpłyną na Radę, by ta do końca swojej kadencji zmieniła dotychczasowa retorykę wypowiedzi. Można jednak spodziewać się, że ponowny spadek indeksu przemysłowego PMI dla Polski wpłynie na mniej optymistyczne oczekiwania Rady co do perspektyw krajowego wzrostu. W najbliższych dniach nie spodziewamy się poprawy wyceny złotego. Parę EURPLN raczej widzielibyśmy maszerującą powyżej 4,25.

Z kolei na rynku stopy procentowej poniedziałkowa sesja przyniosła dosyć niespodziewane zmiany notowań. Na core markets rentowności obligacji skarbowych silnie wzrosły, praktycznie odreagowując cały piątkowy spadek, jaki nastąpił po publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy. Z kolei w kraju notowania papierów podążały w przeciwną stronę. Na dłuższym końcu krzywej rentowności spadły o prawie 6-7 pb. (w przypadku DS0725 poniżej 2,60%). To co naszym zdaniem z lokalnych czynników pozytywnie wpływało na notowania polskich obligacji skarbowych to: oczekiwania na obniżki stóp procentowych w Polsce, zbliżający się termin wykupu DS1015 i wypłata odsetek od obligacji, a także ostatnie niższe od prognoz dane nt. inflacji i PMI.

Dzisiaj Ministerstwo Finansów opublikuje szczegóły czwartkowej aukcji zamiany. Spodziewamy się, że w sytuacji tak gwałtownej poprawy nastrojów w ofercie znajdą się głównie papiery o dłuższych terminach wykupu (10-letnie i w uzupełnieniu 5-letnie) w zamian za DS1015 i OK0116. Naszym zdaniem MF będzie korzystało z wyjątkowo korzystnej sytuacji na rynku, mając szczególnie świadomość wysokich potrzeb pożyczkowych na 2016 r. Oczekujemy też wysokiej wartości emisji (bliskiej 6 mld PLN). W połączeniu z poniedziałkową korektą na rynkach bazowych daje to naszym zdaniem powód do krótkoterminowego osłabienia rynku.

Joanna Bachert
Mirosław Budzicki
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych

Udostępnij artykuł: