PKO Bank Polski przez kolejne 5 lat będzie obsługiwał budżet miasta Gdyni

Samorządy / Z rynku

PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu Gminy Miasta Gdyni i podległych jej jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że dotychczasowa współpraca będzie trwała – w rozszerzonej formule – przez kolejne 5 lat.

PKO Bank Polski - Logo
PKO Bank Polski - Logo (źródło: PKO BP S.A.)

PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu Gminy Miasta Gdyni i podległych jej jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że dotychczasowa współpraca będzie trwała – w rozszerzonej formule – przez kolejne 5 lat.

#PKOBP wygrał przetarg na obsługę budżetu Gminy Miasta Gdyni i podległych jej jednostek organizacyjnych #Gdynia #budżet #banki

- Współpraca PKO Banku Polskiego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego dotyczy nie tylko kwestii czysto finansowych i oferowania produktów bankowych. Opiera się również na doradztwie w zakresie struktury finansowania czy modelu realizacji inwestycji. Nasi wyspecjalizowani doradcy są dla przedstawicieli samorządów prawdziwymi partnerami, a korzystna oferta produktowa i wysoka jakość usług to gwarancja owocnej współpracy - podkreśla Mariusz Noch, dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim.Umowę na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej miasta Gdyni i jej podległych jednostek organizacyjnych w latach 2018-2023 podpisał Prezydent Miasta Wojciech Szczurek, a ze strony Banku Karina Zwiefka, dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Gdańsku oraz Ewa Wojciechowska, kierownik zespołu w Departamencie Klienta Sektora Publicznego.

Obsługa bankowa budżetu miasta to prowadzenie rachunków, realizacja operacji bankowych w systemie bankowości elektronicznej, przyjmowanie wpłat zamkniętych, kompleksowa obsługa kart debetowych, czy też, pozwalające na sprawne zarządzanie przepływami finansowymi w jednostkach samorządowych, prowadzenie rachunku skonsolidowanego. Dodatkowo jest to udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 100 mln zł. Współpraca została rozszerzona również o masowe wypłaty w oddziałach banku.

Bank obsługuje obecnie budżety ośmiu województw

W 2017 roku PKO Bank Polski, dzięki podpisaniu umów na obsługę budżetów kolejnych metropolii, umocnił się na pozycji lidera w zakresie usług dla klientów sektora samorządowego. Bank obsługuje obecnie budżety ośmiu województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i pomorskiego oraz dziewięciu miast wojewódzkich: Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia, Zielonej Góry i Olsztyna. Klientami banku jest również wiele innych ośrodków miejskich na prawach powiatu, m.in.:  Grudziądz, Sosnowiec, Wałbrzych, Płock, Rybnik. Warto podkreślić, że budżet wszystkich miast wojewódzkich obsługiwanych przez bank to ok. 20 miliardów złotych.

Współpraca z klientami korporacyjnymi i instytucjonalnymi opiera się na profesjonalnym doradztwie w zakresie struktury finansowania. Bank oferuje również obsługę płatności masowych z wykorzystaniem własnej sieci bankomatów w ramach usługi „PKO Masowe Wypłaty”. To duże ułatwienie, umożliwiające wypłaty np. świadczeń z programu 500+. Klient może dokonać zlecenia wypłaty bez konieczności pojawienia się w oddziale, bez karty, a bankomaty zapewniają nieprzerwaną dostępność do gotówki 24 godziny na dobę. Oprócz kompleksowej obsługi budżetów jednostek samorządowych Bank udostępnia m.in. możliwość instalacji opłatomatów, czyli samoobsługowych urządzeń umożliwiających opłacenie podatków lub opłat za wydanie prawa jazdy lub dowodu osobistego. Obecnie opłatomaty działają w sześciu miastach.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: