PKO Bank Polski: Słabsza aukcja MF – dziennik rynkowy BSR

Komentarze ekspertów

Rynek stopy procentowej - Aukcja MF rozczarowała. Spadkowi wartości emitowanych papierów towarzyszyło obniżenie wskaźnika bid-to-cover rati.Rynek walutowy - Pozostając w atmosferze niepewności co do decyzji Fed eurodolar próbuje zdobywać coraz wyższe poziomy. Złoty utrzymuje się w trendzie bocznym, lekko powyżej 4,20 na EURPLN.

Rynek walutowy i stopy procentowej
Czwartkowa sesja nie wniosła wiele nowego do ogólnego obrazu krajowego rynku walutowym. Złoty utrzymywał się w konsolidacji, grosz-dwa powyżej zaatakowanego wczoraj wsparcia na 4,20. Dyskusje ekonomistów nt. budżetu, czy potencjalnych działań ze strony RPP mają obecnie niewielki wpływ na zachowanie inwestorów, którzy zdają sobie sprawę, iż kwestie te zależne będą w dużej mierze od czynników czy to politycznych (wybory), czy globalnych (Chiny, Fed).

Z technicznego punktu widzenia układ sił na PLN nie uległ więc istotniejszym zmianom. Przy potencjalnym przełamaniu wspomnianego wsparcia możemy oczekiwać zanegowania trendu wzrostowego na eurozłotym prowadzącego do testu okolic 4,15. Niemniej w obecnej sytuacji (oczekiwanie na przyszłotygodniowe posiedzenie Fed i obawy o Chiny nie dają wyraźnych przesłanek za utrzymanie pozytywnych nastrojów na EM) wydaje się to bardzo optymistyczny scenariusz. Pod uwagę trzeba bowiem brać możliwość powrotu awersji do ryzyka na rynkach globalnych. W konsekwencji wyłania się obraz prawdopodobnej kontynuacji konsolidacji eurozłotego w okolicach obecnych poziomów w ciągu najbliższych dni.

Na rynku głównej pary walutowej nieudany test oporu na 1,124 przyniósł kilkupunktowe, chwilowe odreagowanie. Dopiero czwartkowa sesja amerykańska pozwoliła eurodolarowi przełamać ten opór i przetestować okolice 1,13. Zmiany na rynku mają jednak czysto techniczne podstawy, wciąż brakuje bowiem nowych mocnych impulsów makroekonomicznych. Rynek czeka na przyszłotygodniowe posiedzenie FOMC, a tu wciąż ostateczna decyzja pozostaje bardzo niepewna. Niemniej możemy jednak liczyć na impuls ze strony samego stanowiska Fed odnośnie perspektyw polityki monetarnej w USA.

Na rynku stopy procentowej najciekawszym wydarzeniem czwartkowej sesji była aukcja obligacji skarbowych. Ministerstwo Finansów zaoferowało papiery serii WZ0126 i DS0726 o łącznej wartości 2-4 mld PLN. Wynik aukcji okazał się słabszy od naszych oczekiwań (mimo, że był on umiarkowanie negatywny). MF sprzedało obligacje za jedynie 3 mld PLN (oczekiwaliśmy: wartości bliskiej maksymalnej 4 mld PLN) przy popycie 4,2 mld PLN (oczekiwaliśmy: 5,0 mld PLN). W strukturze oferty in minus zaskoczyć mógł niski popyt na 10-letnie obligacje DS0726 (ich udział w emisji wyniósł 54%). Poza słabszym popytem również nieznacznie niższe od naszych oczekiwań okazały się wyceny. Rentowność DS0725 została ustalona na poziomie 3,066% (oczekiwaliśmy: 3,05%), natomiast ceny WZ0126 w wysokości 95,80 PLN (oczekiwaliśmy: 95,90 PLN). W przypadku czwartkowej sesji negatywny wpływ na wielkość popytu miało z pewnością zbliżające się posiedzenie Fed (16-17.09), a także informacje resortu finansów, z których jasno wynika, że inwestorzy powinni liczyć się ze wzrostem podaży na rynku papierów skarbowych. Niemniej warto też zwrócić uwagę, że jest to już kolejny w ostatnich miesiącach przetarg, na którym mamy do czynienia z ograniczonym popytem. Jednocześnie obserwować można było tendencję do spadku wartości emisji (jak widać na wykresie dnia). Temu spadkowi wartości emitowanych papierów towarzyszyło obniżenie wskaźnika bid-to-cover ratio. W naszej ocenie wynik aukcji jest kolejnym potwierdzeniem umiarkowanego popytu na polskie papiery skarbowe, wspierającym nasz scenariusz wzrostu rentowności na dłuższym końcu krzywej dochodowości. Krótko po publikacji wyników przetargu na rynku doszło do lekkiej przeceny obligacji skarbowych. W dalszej części sesji jednak rynek odreagował (ostatecznie rentowności nawet spadły). Poza czynnikami lokalnymi, nad rynkiem ciążyć mogły również lekkie wzrosty rentowności Bundów i US Treasuries.

150911.dziennikrynkowypko.01

150911.dziennikrynkowypko.02150911.dziennikrynkowypko.03

Joanna Bachert
Mirosław Budzicki
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych

Udostępnij artykuł: