PKO Bank Polski stawia na nowoczesność, również w zakresie IT

Bankowość

PKO Bank Polski konsekwentnie wprowadza zmiany, które mają bezpośrednie przełożenie nie tylko na obsługę klienta i wizerunek, ale także efektywność pracy całego Banku. Jednym z elementów tych zmian jest modernizacja zaplecza informatycznego.

PKO Bank Polski konsekwentnie wprowadza zmiany, które mają bezpośrednie przełożenie nie tylko na obsługę klienta i wizerunek, ale także efektywność pracy całego Banku. Jednym z elementów tych zmian jest modernizacja zaplecza informatycznego.

Trwający właśnie proces wymiany komputerów oraz standaryzacji środowiska pracy użytkownika wspierany jest przez wdrożenie rozwiązania Configuration Manager 2012 z rodziny System Center. W rezultacie projektu wdrożenia standardu stacji roboczej oraz systemów do centralnego zarządzania, PKO Bank Polski zyska możliwość pełnej kontroli środowiska. Projekt zakłada również migrację całej platformy do systemu Windows 7 Enterprise i wdrożenie Microsoft Office Professional 2010 oraz Internet Explorer 9.0. Projekt pozwoli też wygenerować realne oszczędności dla banku.

PKO Bank Polski to lider polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. Jest to największy i jeden z najstarszych banków w Polsce - dysponuje największą w Polsce siecią sprzedaży, na którą składa się blisko 1177 oddziałów oraz ponad 1149 agencji.  Od kilku lat firma konsekwentnie doskonali swoje struktury, ofertę i obsługę klienta, a także aktywnie kreuje swój wizerunek organizacji nowoczesnej i nastawionej na potrzeby i oczekiwania klientów. Tylko w ostatnich dwóch latach PKO BP przeprowadził silną kampanię wizerunkową i szereg kampanii produktowych, wprowadził produkty doskonale odpowiadające na potrzeby rynku, odświeżył stronę internetową.

"W PKO Banku Polskim staramy się przewidywać i szybko reagować na tendencje rynkowe i nowe trendy. Dowodem tego są nie tylko nasze nowe produkty, odświeżony wizerunek, ale i działania, jakie podejmujemy w zakresie modernizacji w obszarze IT. Widzimy ogromny potencjał w optymalizacji wykorzystywanych narzędzi IT. Zaplecze informatyczne to nieodzowny element sprawnej działalności bankowej i co dla nas kluczowe - obsługi klienta na odpowiednio wysokim poziomie. Dlatego też zdecydowaliśmy się na złożony i wieloetapowy projekt, który pozwoli nam w efekcie zmodernizować wszystkie wykorzystywane w banku stacje robocze i wyposażyć je w nowoczesne oprogramowanie Windows 7 Enterprise, Microsoft Office Professional 2010 oraz Internet Explorer 9" - mówi Piotr Alicki, Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Informatyki i Usług. "Jako bank musimy nadążać za zmianami na rynku, wyposażać naszych pracowników w narzędzia, które pozwolą im lepiej i sprawniej spełniać oczekiwania naszych klientów. Wierzę, że klienci pozytywnie odczują tę dużą dla nas zmianę technologiczną" - dodaje Piotr Alicki.

Akcja - modernizacja

"Nowoczesne rozwiązania IT to w dzisiejszych czasach podstawa zarządzania, optymalizacji kosztów i zwiększania efektywności firmy. Tak duża instytucja finansowa, jaką jest PKO Bank Polski, doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Cieszę się, że rozwiązania Microsoft spotkały się z zaufaniem i najwyższą oceną ze strony banku i dzięki nim PKO Bank Polski jeszcze lepiej realizować będzie swoją strategię - ocenia Paweł Jakubik, Dyrektor Sektora Finansowego w polskim oddziale Microsoft.

Pierwsza faza projektu, realizowana przez Bank we współpracy z zespołem konsultantów Microsoft Services, polegała na przygotowaniu propozycji optymalizacji środowiska stacji roboczych w Banku pod kątem wykorzystywanych technologii, co stanowi fundament dla dalszej modernizacji. Celem tej fazy projektu było również opracowanie zasad sprawnego zarządzania tą infrastrukturą w przyszłości i umożliwienie przeprowadzenia sprawnej migracji do nowoczesnych stacji roboczych z najnowszym oprogramowaniem.

Do tej pory środowiskiem stacji roboczych zarządzano poprzez kilkadziesiąt serwerów zdalnych i około 800 stacji, służących jako lokalne punkty dystrybucji oprogramowania i poprawek. Utrudniało to zarządzanie bazą komputerów i opóźniało szereg procesów, a także generowało określone koszty i angażowało zespół informatyków do bieżących i doraźnych działań wspierających użytkowników.


Do wprowadzenia zmian konieczne było uporządkowanie posiadanego środowiska. W tym celu wybrano rozwiązanie Configuration Manager 2012 z rodziny Microsoft System Center.

"Naszym celem jest dostarczenie pracownikom stabilnego i efektywnego środowiska stacji roboczych, opartego na systemie Windows 7. Aby ten cel zrealizować konieczne jest także wdrożenie narzędzi umożliwiających nam sprawne zarządzanie i administrowanie tą infrastrukturą oraz oprogramowaniem wykorzystywanym w poszczególnych obszarach biznesowych. W oparciu o analizę uznaliśmy, że Configuration Manager 2012 wraz z funkcjonalnościami Windows 7 Enterprise, takimi jak BranchCache jest optymalnym rozwiązaniem do tej części projektu i to się potwierdziło" - mówi Mariusz Komorowski, Dyrektor Biura w Departamencie Wsparcia Użytkownika w PKO Banku Polskim. "Obecnie pod kontrolą Configuration Manager’a pracuje 90% stacji roboczych, pozostałe są sukcesywnie podłączane - dodaje Mariusz Komorowski.

W wyniku dokonanej optymalizacji i centralizacji możliwa była rezygnacja z wcześniejszych 800 punktów dystrybucyjnych. Wdrożony został centralny system monitorowania i zarządzania nowopowstałym środowiskiem, zarówno od strony utrzymania technologicznej sprawności, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa działania, jak i monitorowania sytuacji i bieżącej administracji systemami i aplikacjami na stanowiskach pracy.

To, co jednak najważniejsze, to fakt, że optymalizacja infrastruktury, która ograniczyła liczbę używanych w banku modeli i konfiguracji stacji roboczych, istotnie podniesie efektywność operacji po stronie działu IT, a także pozwoli ograniczyć koszty. Wszystkie komputery wyposażone zostaną w nowoczesne i wydajne środowisko systemowo - narzędziowe, którego elementami są m.in. Windows 7 Enterprise, MS Office Professional 2010 i IE 9.0.

Projekt optymalizacji środowiska stacji roboczych i wdrożenie Microsoft System Center Configuration Manager 2012 został przeprowadzony przez Departament Wsparcia Użytkownika PKO Banku Polskiego we współpracy z działami IT banku oraz ze wsparciem i pomocą doświadczonych konsultantów Microsoft Services.

"Niezwykle ważnym elementem projektu było również przeprowadzenie inwentaryzacji posiadanych przez bank aplikacji oraz identyfikacja tych z nich, które są wymagane i będą w dalszym ciągu utrzymywane w organizacji. Konsultanci Microsoft Services wspierali ten proces, w tym także testy tych aplikacji pod kątem ich kompatybilności z nowymi systemami oraz pomogli w opracowaniu standardu stacji roboczej" - powiedział Tomasz Zienkiewicz, Dyrektor Pionu Eksploatacji i Infrastruktury.

Dzięki przygotowaniu jednego wspólnego obrazu Windows 7 z pakietem standardowych i wspólnych dla wszystkich pracowników Banku aplikacji, migracja do nowej platformy odbywa się automatycznie. W kolejnym kroku cyklu życia stacji roboczej, wdrożony Configuration Manager 2012 samodzielnie definiował będzie, które paczki aplikacji dodatkowych mają trafić do których użytkowników - w zależności od profilu i potrzeb stanowiska pracy.

"W tak dużej organizacji jak PKO Bank Polski projekty informatyczne są bardzo złożone i podobnie było w tym przypadku. Jesteśmy jednak przekonani, że jako nowoczesna instytucja finansowa musimy działać w oparciu o wydajne i sprawne narzędzia. Pracownicy, którzy brali udział w fazie pilotażowej projektu już dostrzegli korzyści z jego realizacji. W organizacji IT Banku też je widzimy, począwszy od lepszej kontroli nad posiadanym sprzętem i oprogramowaniem, przez sprawne zarządzanie, aż po optymalizację kosztów" - mówi Katarzyna Tańska, Dyrektor Departamentu Wsparcia Użytkownika w PKO Banku Polskim. "Cieszę się, że jako departament odpowiedzialny za infrastrukturę użytkownika końcowego będziemy mogli zaoferować mu nowoczesne rozwiązania wspierające także bezpośrednią działalność Banku. Jednocześnie dzięki centralnemu zarządzaniu w oparciu o Configuration Manager 2012 możemy niemal jednym kliknięciem dostarczać raporty agregujące ważne informacje o środowisku stacji roboczych zarówno dla Kierownictwa, innych działów IT, jak i dla pozostałych jednostek Banku. " - dodaje Katarzyna Tańska.

Zachęcony dobrymi rezultatami wdrożenia, Bank zamierza wykorzystać kolejne rozwiązanie z rodziny System Center - Operation Manager 2012. Rozpoczęty pilot obejmie około 2000 stacji.

Źródło: Microsoft

Udostępnij artykuł: