PKO Bank Polski strategicznym partnerem projektu KIG „LEM – platforma wspierająca finansowanie w przedsiębiorstwa”

Bankowość

PKO Bank Polski wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zawarł umowę o wzajemnej współpracy w ramach działań promujących małą i średnią przedsiębiorczość. Jej celem są wspólne działania na rzecz promocji projektu "LEM - platforma wspierająca finansowanie w przedsiębiorstwa", którego partnerem strategicznym został PKO Bank Polski.

PKO Bank Polski wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zawarł umowę o wzajemnej współpracy w ramach działań promujących małą i średnią przedsiębiorczość. Jej celem są wspólne działania na rzecz promocji projektu "LEM - platforma wspierająca finansowanie w przedsiębiorstwa", którego partnerem strategicznym został PKO Bank Polski.

Projekt LEM to unikalna platforma internetowa służąca konsolidacji rynku inwestorów kapitałowych w Polsce oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać zewnętrzne źródła finansowania, a przez to zwiększyć liczbę inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa. W celu realizacji założeń projektu powstała strona inwestorzy.biz, która jest podstawowym miejscem dostępu do mechanizmów społecznościowych, szkoleń, informacji, narzędzi, konsultacji oraz wsparcia usług komercyjnych związanych inwestycjami kapitałowymi oraz rynkiem finansowym w Polsce. Pełni rolę integratora rynku inwestorów oraz przedsiębiorców poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania. Portal przyczyni się do rozwoju współpracy pomiędzy inwestorami będącymi m.in. klientami PKO Banku Polskiego.

- Podpisanie umowy jest ważnym wydarzeniem, które łączy dwie kluczowe instytucje działające na rzecz rozwoju polskich przedsiębiorstw. Połączenie wspólnych sił na rzecz wsparcia przedsiębiorstw w ramach innowacyjnego projektu oraz szeroka sieć dystrybucji obu partnerów tworzą naturalną synergię, która przyczyni się do zwiększenia realizacji poziomu inwestycji w Polsce - mówi Agnieszka Wardak, Dyrektor Departamentu Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kluczowym elementem decydującym o rozwoju i sukcesie przedsiębiorstwa jest proces pozyskania partnerów lub inwestora dla zaplanowanych przedsięwzięć - ten etap wspiera platforma inwestorzy.biz, która docelowo ma skupiać 400 000 przedsiębiorstw. W niespełna 9 miesięcy od startu witryny, portal skupia już 300 000 przedsiębiorców. Bogata oferta produktów, zasięg i indywidualne podejście doradców PKO Banku Polskiego w połączeniu z innowacyjną ofertą kojarzenia inwestorów w ramach platformy LEM zapewnią należyte wsparcie w procesie realizacji inwestycji i pozyskiwania źródeł finansowania przez polskie przedsiębiorstwa.

- Udział takiego partnera, jakim jest PKO Bank Polski, to dla nas pewność realizacji założeń. Jeśli na wspólnej drodze biznesowej spotykają się największy Bank w Polsce i największa instytucja otoczenia biznesu to mamy 100-procentową pewność sukcesu - mówi Mariusz Jednoralski, Zastępca Dyrektora Biura ds. Innowacyjnej Gospodarki  z Krajowej Izby Gospodarczej.

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną instytucją otoczenia biznesu w Polsce. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 160 organizacji biznesowych, w ramach których skupionych jest prawie 400 000 przedsiębiorców.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: