PKO Bank Polski „Transparentną Spółką Roku 2018”

Z rynku

W III edycji rankingu jakości komunikacji spółek publicznych z rynkiem, przygotowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Gazetę Giełdy „Parkiet”, PKO Bank Polski zdobył tytuł „Transparentna Spółka Roku 2018” z indeksu WIG 20. Kolejny raz wysoko oceniono bank w obszarach sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego. Od początku, jest jedną z firm najwyżej ocenianych w rankingu.

PKO BP - Oddział
PKO BP - Oddział (źródło: PKO BP)

W III edycji rankingu jakości komunikacji spółek publicznych z rynkiem, przygotowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Gazetę Giełdy „Parkiet”, PKO Bank Polski zdobył tytuł „Transparentna Spółka Roku 2018” z indeksu WIG 20. Kolejny raz wysoko oceniono bank w obszarach sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego. Od początku, jest jedną z firm najwyżej ocenianych w rankingu.

.@PKOBP zdobył tytuł „Transparentna Spółka Roku 2018” z indeksu #WIG20 #PKOBankPolski

- Transparentność jest kluczowa w budowaniu prawidłowych relacji inwestorskich, co wspiera kreowanie pozytywnego wizerunku spółki wśród uczestników rynku kapitałowego. Staramy się rozpoznawać i trafnie odpowiadać na potrzeby inwestorów oraz prowadzić komunikację ważnych dla nich zdarzeń, aby być, jak najbardziej przewidywalnym bankiem. Dzięki temu, inwestorzy mają większą pewność co do przyszłych wyników inwestycji, a bank – zadowolonych akcjonariuszy i stabilny akcjonariat – mówi Marcin Jabłczyński, dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w PKO Banku Polskim.PKO Bank Polski od 100 lat towarzyszy Polakom w codziennym życiu. Świadczy usługi bankowe, systematycznie wzbogaca ofertę o innowacyjne produkty, wspiera rozwój przedsiębiorstw i samorządów, pozostając symbolem bezpieczeństwa finansowego i instytucją zaufania publicznego.Więcej najnowszych wiadomości o PKO Banku Polskim >>>

PKO BP należy do najcenniejszych spółek na warszawskim parkiecie

Od niemal 15 lat, PKO Bank Polski jest obecny na GPW, należąc do najcenniejszych spółek na warszawskim parkiecie. We wrześniu ubiegłego roku, jako jedyna spośród 37 polskich firm wszedł do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell. PKO Bank Polski w indeksie należy do grupy spółek dużych, a to oznacza, że znajduje się w gronie takich gigantów, jak JP Morgan, Johnson&Johnson, Apple czy Microsoft.Od początku bank dba o relacje z rynkiem, a głównym założeniem jego polityki informacyjnej jest transparentność. Dobre praktyki i przejrzystość w komunikacji z klientami, rynkiem i akcjonariuszami przyczyniają się do lepszego zrozumienia misji, wizji, celów strategicznych banku, a także podejmowanych przez niego działań i efektów ich realizacji.Czytaj także: Bank Millennium najbardziej transparentną firmą spośród spółek z indeksu mWIG40 >>>

Celem organizowanego przez IRiP oraz Gazetę Giełdy „Parkiet” rankingu transparentnych spółek publicznych z trzech głównych indeksów: WIG20, mWIG40, sWIG80 jest podniesienie jakości ich komunikacji z rynkiem i promocja przejrzystego prowadzenia biznesu. Podstawą rankingu jest badanie ankietowe emitentów obejmujące zagadnienia z obszaru sprawozdawczości finansowej, relacji inwestorskich i ładu korporacyjnego.
Udostępnij artykuł: