PKO Bank Polski uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku hipotecznego

Bankowość

PKO Bank Hipoteczny rozpocznie działalność na przełomie 2014 i 2015 roku. Rolą nowej spółki w Grupie Kapitałowej PKO jest zwiększenie bezpieczeństwa płynnościowego i zapewnienie stabilnego źródła finansowania.

PKO Bank Hipoteczny rozpocznie działalność na przełomie 2014 i 2015 roku. Rolą nowej spółki w Grupie Kapitałowej PKO jest zwiększenie bezpieczeństwa płynnościowego i zapewnienie stabilnego źródła finansowania.

To obecnie jest kluczowe zagadnienie dla całego sektora bankowego. W dużej mierze długoterminowe kredyty hipoteczne finansowane są krótkoterminowymi depozytami.

- Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi w Polsce znacznie odbiega od poziomu w innych krajach europejskich. Dlatego równolegle do prac nad powołaniem nowej spółki w Grupie PKO zainicjowaliśmy dialog środowiska bankowego z ustawodawcą i nadzorem w sprawie likwidacji barier rozwoju tego rynku w Polsce. Zmiany w prawie upadłościowym i podatkowym sprawią, że działalność banków hipotecznych przyczyni się do zmniejszenia luki płynnościowej, do czego polski sektor bankowy obligują nowe regulacje unijne - mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Finansowanie PKO Banku Hipotecznego w głównej mierze pochodzić będzie z emisji listów zastawnych dla inwestorów instytucjonalnych. Ich potencjalni nabywcy to polskie i zagraniczne fundusze emerytalne i inwestycyjne, ubezpieczyciele oraz inne banki. Pierwsza emisja planowana jest na połowę 2015 roku.

- Zadaniem tworzonego PKO Banku Hipotecznego, oprócz zapewnienia Grupie PKO długoterminowego finansowania po kosztach niższych niż w przypadku obligacji niezabezpieczonych, jest również edukacja rynku w zakresie bezpieczeństwa listów zastawnych i ich pozytywnego wpływu na gospodarkę. To drugie zadanie będziemy realizować wspólnie z kolegami z innych banków hipotecznych - mówi Rafał Kozłowski, przyszły Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Udział PKO Banku Hipotecznego w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych Grupy PKO wyniesie do 30 proc. Możliwy jest również transfer części obecnych kredytów hipotecznych w złotych z banku uniwersalnego do nowej spółki.

PKO Bank Hipoteczny z siedzibą w Gdyni prowadzić będzie obsługę sprzedażową i posprzedażową w oparciu o model agencyjny w całej sieci detalicznej PKO Banku Polskiego, a także poprzez jego pośredników lub agentów.

Komentarz wideo eksperta PKO Banku Polskiego.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: