PKO Bank Polski weźmie udział w Tarczy Finansowej PFR 2.0

Z rynku

PKO Bank Polski przystąpi do Tarczy Finansowej PFR 2.0. Wsparcie finansowe będzie przeznaczone dla mikro-, małych i średnich firm z prawie 40 branż dotkniętych drugą falą pandemii, a jego łączna wartość wyniesie 35 mld zł.

PKO BP - Oddział - Rotunda
PKO BP - Oddział - Rotunda (fot. PKO BP)

PKO Bank Polski przystąpi do Tarczy Finansowej PFR 2.0. Wsparcie finansowe będzie przeznaczone dla mikro-, małych i średnich firm z prawie 40 branż dotkniętych drugą falą pandemii, a jego łączna wartość wyniesie 35 mld zł.

Klienci PKO Banku Polskiego będą mogli składać wnioski w serwisach bankowości internetowej iPKO i iPKO biznes. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków jest planowane od 15 stycznia 2021 r., pod warunkiem uzyskania notyfikacji Komisji Europejskiej.

- W ramach Tarczy Finansowej 1.0 za pośrednictwem PKO Banku Polskiego 67 tys. firm zatrudniających 503 tys. pracowników otrzymało subwencje finansowe o łącznej wartości 10,5 mld zł, z puli 60,7 mld zł wypłaconych przez PFR. Wsparcie przedsiębiorców to nasz znak firmowy, dlatego zgłosiliśmy swój udział w Tarczy Finansowej PFR 2.0. Dzięki niej pomoc otrzymają firmy działające w branżach najbardziej poszkodowanych przez drugą falę pandemii - mówi Tomasz Frąckowiak, dyrektor Formacji Bankowości Firm i Przedsiębiorstw.

Pomoc trafi do przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranych branżach

W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 pomoc trafi do przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranych branżach, identyfikowanych na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Łączna wartość wsparcia finansowego wyniesie 35 mld zł, z czego do mikro-, małych i średnich firm trafi ok. 10 mld zł.

O subwencję będą mogły starać się firmy, które od kwietnia do grudnia 2020 r. lub od października do grudnia 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min. 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Po spełnieniu określonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości. Program jest również przeznaczony dla firm, które otrzymały subwencję z Tarczy 1.0.

Czytaj także: Tarcza Finansowa PFR 2.0 będzie dostępna w 18 bankach komercyjnych i większości banków spółdzielczych, przyjmowanie wniosków od 15 stycznia >>>

Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro subwencje finansowe będą wynosić 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów.

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą 70 proc. ich strat.

Wnioski za pośrednictwem bankowości internetowej iPKO i iPKO biznes

PKO Bank Polski będzie przyjmował wnioski swoich klientów za pośrednictwem bankowości internetowej iPKO i iPKO biznes. Wniosek będzie oparty na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Opisane powyżej warunki programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 mogą ulec zmianie. Program musi uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat programu będą dostępne na stronie www.pfr.pl oraz na stronie banku www.pkobp.pl.

Udostępnij artykuł: