PKO Bank Polski wspiera przedsiębiorczość

Bankowość

Uroczystą galą zakończyła się jubileuszowa 10. edycja konkursu "Przedsiębiorca Roku" organizowanego przez Ernst & Young. PKO Bank Polski, który jest Partnerem konkursu, od lat wspiera przedsiębiorczość - zarówno nowo powstające, niewielkie firmy, jak i duże korporacje.

Konkurs Ernst & Young „Przedsiębiorca Roku” jest w Polsce obecny od 10 lat, zaś na świecie jest organizowany już od 1986 roku. Jest to jedyna tej skali międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców na świecie. W konkursie uczestniczy ponad 10 000 kandydatów z 50 państw na 6 kontynentach. Niezależne jury wybiera najlepszych przedsiębiorców, biorąc pod uwagę kryteria takie jak: przedsiębiorczość, strategia, działalność międzynarodowa, innowacyjność oraz relacje z pracownikami i otoczeniem.

PKO Bank Polski jest Partnerem tegorocznej polskiej edycji konkursu. Podczas uroczystej gali Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, wręczył nagrodę zwycięskiej w kategorii „Usługi” Grupie Raben, której Prezes – Ewald Raben – otrzymał także Tytuł Przedsiębiorcy Roku 2012. Zarówno firma Raben, jak i PESA Bydgoszcz, która zwyciężyła w kategorii „Produkcja”, są Klientami PKO Banku Polskiego.

Gospodarka rozwija się dzięki przedsiębiorczości i innowacyjności firm. W ostatnich 10 latach PKB w Polsce wzrósł o prawie 50%. Jest to w dużej mierze zasługa dynamicznego rozwoju w sektorze przedsiębiorstw. W kolejnych latach będą wygrywać te podmioty, które najszybciej dostosują się do zmieniającego się otoczenia biznesowego, zyskując tym przewagę rynkową – podkreśla Zbigniew Jagiełło.

PKO Bank Polski konsekwentnie rozwija swój ugruntowany w poprzednich latach wizerunek partnera polskiej przedsiębiorczości. Bank utrzymuje pozycję lidera sektora bankowego w finansowaniu podmiotów gospodarczych, kredytuje wszystkie branże polskiej gospodarki, jest też czołowym kredytodawcą samorządów. Bank uczestniczy w przedsięwzięciach mających ogromne znaczenie dla polskiej przedsiębiorczości i – w konsekwencji – dla polskiej gospodarki.

W połowie 2012 roku Bank wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zawarł umowę o wzajemnej współpracy w ramach działań promujących małą i średnią przedsiębiorczość. Jej celem są wspólne działania na rzecz promocji projektu LEM – unikalnej platformy internetowej służącej konsolidacji rynku inwestorów kapitałowych w Polsce oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać zewnętrzne źródła finansowania.

Ponadto PKO Bank Polski nieustannie wzbogaca i rozszerza swoją ofertę dla przedsiębiorstw, a dzięki dużemu zasięgowi i indywidualnemu podejściu doradców Banku, małe i średnie firmy, a także duże korporacje mogą się rozwijać, przyczyniając się tym samym do wzrostu polskiej gospodarki. W ostatnim czasie Bank skierował do małych i średnich firm m.in. ofertę „Terminal z zyskiem”, dzięki której właściciele punktów usługowo-handlowych umożliwiający dokonywanie płatności kartami mogą otrzymać premię transakcyjną od Banku. Aby ułatwić dostęp do różnorodnych form finansowania, w listopadzie br. Bank wprowadził do oferty dla MSP Limit kredytowy wielocelowy, który w obrębie jednej umowy z klientem łączy wiele form finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach limitu kredytowego klienci mogą korzystać z kredytu obrotowego MSP zarówno w formie kredytu w rachunku, kredytu odnawialnego i nieodnawialnego, gwarancji oraz akredytywy w obrocie krajowym i zagranicznym. Z Limitu kredytowego wielocelowego od lat korzystają już Klienci korporacyjni PKO Banku Polskiego,

Finansowanie zarówno bieżącej działalności firm poprzez kredyty obrotowe, jak i ich przyszłych przedsięwzięć poprzez kredyty inwestycyjne, a także pomoc w realizacji projektów samorządowych są priorytetami segmentu korporacyjnego PKO Banku Polskiego. Dzięki m.in. aktywnym działaniom Banku w zakresie stałego dostosowywania oferty produktowej do rosnących wymagań klientów, wolumen kredytów udzielonych klientom korporacyjnym przez PKO Bank Polski wzrósł po 3. kwartale br. o 18,6% (czyli o 6,3 mld PLN). Szerokie spektrum oferty Banku oraz jego elastyczność we współpracy z dużymi firmami zostały także podkreślone w tegorocznej kampanii reklamowej bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego, w której udział wzięli Klienci Banku – prezesi dużych, renomowanych polskich firm, m.in. Ceramiki Paradyż i Sokołowa.

Działania PKO Banku Polskiego są zauważane i doceniane zarówno przez Klientów, jak i przez rynek. Pakiet Biznes Debiut 18 oraz Biznes Waluta dla małych i średnich przedsiębiorstw zostały nagrodzone Certyfikatami Produktów Najwyższej Jakości w szóstej edycji Programu „Najwyższa Jakość Quality International 2012”. Ponadto magazyn Forbes wyróżnił Bank w rankingu „Najlepszy Bank dla Firm” – cztery gwiazdki zdobyte w klasyfikacji stawiają PKO wśród najlepszych banków dla MSP.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: