PKO BP: 0,55 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok

Z rynku

Zarząd PKO Banku Polskiego zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 687,5 mln zł, tj. 24,8% zysku za 2017 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, podał bank.

PKO Bank Polski - Logo
PKO Bank Polski - Logo (źródło: PKO BP S.A.)

Zarząd PKO Banku Polskiego zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 687,5 mln zł, tj. 24,8% zysku za 2017 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, podał bank.

Zarząd #PKOBankPolski zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 687,5 mln zł #dywidenda #PKOBP @PKOBP

"Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. zarząd podjął uchwałę, w której postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku rekomendację następującego podziału zysku osiągniętego w 2017 r. w wysokości 2 774 000 000 zł:1) na dywidendę dla akcjonariuszy 687 500 000 zł;2) na kapitał zapasowy w kwocie 2 050 000 000 zł;3) na kapitał rezerwowy w kwocie 36 500 000 zł.

Oznacza to, iż zarząd banku rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 24,8% zysku za 2017 r., co daje 0,55 zł brutto na akcję" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacja zarządu jest zgodna z polityką dywidendową banku

Rekomendacja zarządu jest zgodna z polityką dywidendową banku, która zakłada systematyczne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i grupą kapitałową banku, podkreślono w materiale."Decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2017 r. jest spójna z deklarowaną przez zarząd i radę nadzorczą banku decyzją o zastosowaniu się do indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie spełnienia wymogu do wypłaty dywidendy na poziomie do 25% zysku netto za 2017 rok" - podkreślono także w komunikacie.

W połowie marca br. PKO BP otrzymał indywidualne zalecenie KNF dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 75% zysku netto za 2017 r. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25% zysku netto za ten okres.Czytaj także: Te banki nie wypłacą dywidendy za 2017 rok? Zalecenia KNF >>>PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: