PKO BP: dywidenda w wysokości 25% zysku za 2017 rok?

Z rynku

PKO Bank Polski ocenia, że po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o kryteria zawarte w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), związanym z hipotecznymi kredytami mieszkaniowymi, spełnia wymogi do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku netto za 2017 rok.

PKO Bank Polski ocenia, że po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o kryteria zawarte w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), związanym z hipotecznymi kredytami mieszkaniowymi, spełnia wymogi do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku netto za 2017 rok.

Bank podał, że według danych na 30 września 2017 r. - po wyłączeniu tych kryteriów - spełnia wszystkie wymogi umożliwiające wypłatę dywidendy wysokości do 75% zysku za 2017 r.

KNF zarekomendowała, by do 75% z wypracowanego zysku mogły wypłacić banki spełniające następujące kryteria:- nie realizujące programu naprawczego,- ocenione pozytywnie w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION) - ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5,- posiadające poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%,- posiadające współczynnik kapitału Tier 1 (T1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 pkt proc.: 6% +75% add-on + wymóg połączonego bufora +1,5%,- posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%- oraz spełniające wymóg w zakresie bufora zabezpieczającego na poziomie docelowym, tj. 2,5% całkowitej ekspozycji na ryzyko.

Dwa dodatkowe kryteria dla banków zaangażowanych w kredyty walutowe

Dodatkowo KNF wskazała, że banki zaangażowane w kredyty walutowe korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria."Kryterium 1 ze stanowiska KNF:- udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego - 16,9% Kryterium 2 ze stanowiska KNF:- udział kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych - 44,87%" - podał także bank."Po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o Kryteria 1 i 2, według danych na 30.09.2017 r. bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25% zysku netto za 2017 rok" - czytamy dalej w komunikacie.PKO BP podał, że wymagany dla banku poziom współczynników kapitałowych do wypłaty do 75% z wypracowanego zysku, o których mowa w stanowisku KNF to współczynnik kapitału podstawowego T1 = 14,25% oraz łączny współczynnik kapitałowy TCR = 16,41%.Według stanu na 30 września 2017 r., współczynnik kapitału podstawowego T1 banku wynosił 18,75%, a łączny współczynnik kapitałowy TCR sięgał 19,71%. Dla grupy kapitałowej było to odpowiednio 16,77% oraz 17,68%.PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: