PKO BP: rekomendowana dywidenda z zysku za 2018 r. wyniesie 1,33 zł na akcję

Z rynku

Zarząd PKO Banku Polskiego rekomenduje, by z zysku wypracowanego w 2018 roku wypłacić 1,66 mld zł dywidendy, czyli 1,33 zł brutto na akcję, podała instytucja.

PKO BP - Oddział
PKO BP - Oddział (źródło: PKO BP)

Zarząd PKO Banku Polskiego rekomenduje, by z zysku wypracowanego w 2018 roku wypłacić 1,66 mld zł dywidendy, czyli 1,33 zł brutto na akcję, podała instytucja.

Zarząd @PKOBP zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 1 662,5 mln zł z zysku netto na dywidendę #PKOBP #PKOBankPolski #dywidenda

"Propozycja jest spójna z polityką dywidendową banku oraz indywidualnym zaleceniem regulatora, a jednocześnie pozwala na dalszy dynamiczny rozwój PKO Banku Polskiego przy zachowaniu bardzo bezpiecznych poziomów miar adekwatności kapitałowej. Po zaopiniowaniu propozycji zarządu przez radę nadzorczą ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2018 rok, podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.Bank podał dziś wcześniej, że zarząd zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 1 662,5 mln zł z zysku netto na dywidendę, na kapitał rezerwowy - kwotę 5,15 mln zł. Zarząd zaproponował, aby część zysku w kwocie 1 667,65 mln zł pozostała niepodzielona.Więcej najnowszych informacji o Banku PKO BP >>>

Przeznaczenie na dywidendę 49,8% zysku za 2018 r.

"Propozycja zarządu oznacza przeznaczenie na dywidendę 49,8% zysku za 2018 r., co daje 1,33 zł brutto na akcję. Jest ona zgodna z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, która potwierdziła, że PKO Bank Polski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w wysokości do 50% zysku za ubiegły rok. Bank postanowił również zaproponować, aby część zysku w kwocie 1,67 mld zł pozostała niepodzielona, dzięki czemu akcjonariusze zyskają możliwość jego wykorzystania do wypłat dywidendy w następnych latach" - czytamy w komunikacie."Zdolność do wypłaty dywidendy jest jednym z celów strategii PKO Banku Polskiego. W ubiegłym roku wypłaciliśmy w formie dywidendy 687,5 mln zysku, a w obecnym roku rekomendujemy, aby przeznaczyć na ten cel 1,66 mld zł. Naszą intencją jest zachowanie zdolności do regularnego dzielenia się zyskami z naszymi akcjonariuszami. Cel ten wspiera nie tylko systematyczne osiąganie wysokich wyników finansowych i umacnianie wskaźników kapitałowych, ale także rekomendacja dotycząca niepodzielenia części ubiegłorocznego zysku w wysokości 1,67 mld zł. Dzięki pozostawieniu połowy zysku niepodzielonego, akcjonariusze zyskają większą elastyczność w zakresie kształtowania polityki dywidendowej w następnych latach" - skomentował prezes Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.

Bank przypomniał, że "2018 rok był najlepszy w historii PKO Banku Polskiego". W całym roku grupa kapitałowa wypracowała 3,74 mld zł zysku netto, a jej aktywa wzrosły do ponad 324 mld zł. Dzięki sprawnej realizacji strategii i sprzyjającemu otoczeniu gospodarczemu już w 2018 r. bank osiągnął kluczowe cele finansowe zaplanowane na 2020 r.W czerwcu 2018 r. akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o przeznaczeniu 678,5 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję.PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. 
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: