PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w wysokości do 50 proc. zysku za 2018 r.

Z rynku

PKO BP - Oddział
PKO BP - Oddział (źródło: PKO BP)

PKO Bank Polski otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w 2018 r. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2018 rok.

#PKOBankPolski otrzymał indywidualne zalecenie #KNF dot. zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w 2018 r. @PKOBP

„KNF oczekuje przedłożenia stanowiska zarządu banku oraz rady nadzorczej banku w zakresie otrzymanego przez bank zalecenia” – czytamy w komunikacie.

W listopadzie ub. roku wiceprezes PKO BP Rafał Kozłowski informował, że bank spełnia kryteria do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku za 2018 rok i jest bliski spełnienia kryterium do wypłaty do 50% zysku – liczy bowiem na obniżenie bufora stress testowego, który pozwoliłby na wypłatę wyższej niż 25% kwoty z zysku za br.

Dodatkowy narzut z tytułu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny

18 stycznia 2019 r. bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny w wysokości 0,66 pkt proc. Wysokość ww. narzutu, określona przez KNF w grudniu 2017 r., wynosiła 2,86 pkt proc.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 306,08 mld zł na koniec III kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: