PKO BP szacuje wpływ decyzji RPP i innych instytucji na zysk netto w 2020 r. w wysokości 550 – 600 mln zł

Z rynku

PKO BP - Oddział
PKO BP - Oddział (źródło: PKO BP)

PKO BP ocenia, że wpływ łącznej obniżki o 1 p.p. stóp procentowych NBP, zmian dotyczących rezerwy obowiązkowej oraz niektórych decyzji innych instytucji monetarnych i nadzorczych na zysk netto grupy wyniesie w 2020 roku od 550 do 600 mln zł - podał bank w komunikacie. W wynikach za I kwartał bank dokona m.in. odpisu z tytułu Covid-19.

.@PKOBP weźmie pod uwagę negatywne scenariusze makroekonomiczne, które zakładają recesję gospodarczą, wzrost bezrobocia, znaczne pogorszenie jakości portfela kredytowego #PKOBP #koronawirus #StopyProcentowe

„Faktyczny wpływ będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz od realizacji założeń biznesowych” – napisano.

Wyroki TSUE

Bank podał także, że w ślad za ubiegłorocznymi wyrokami TSUE, które wywołały zmiany w zachowaniu klientów oraz zmiany w linii orzeczniczej sądów, rozpozna w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r. wzrost odpisów na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych walutowych w kwocie 85 mln zł oraz wzrost rezerw na zwrot części prowizji za udzielenie kredytu w związku z przedterminowymi spłatami kredytów detalicznych w kwocie 70 mln zł.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: RPP znowu tnie stopy procentowe >>>

Ponadto, pomimo – jak podał bank – wciąż niepełnej wiedzy na temat wpływu epidemii na sytuację makroekonomiczną oraz jej wpływu na inne podmioty sektora bankowego, PKO BP uwzględni w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r. konserwatywny odpis z tytułu Covid-19 na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego grupy oraz innych aktywów finansowych w kwocie nie niższej niż 215 mln zł.

Negatywne scenariusze makroekonomiczne

„Bank weźmie pod uwagę negatywne scenariusze makroekonomiczne, które zakładają w wersji bazowej recesję gospodarczą, wzrost bezrobocia, a także znaczne pogorszenie jakości portfela kredytowego sektora bankowego. Kierować się jednocześnie będzie niższym kosztem ryzyka grupy w stosunku do grupy rówieśniczej w roku 2019 oraz relatywnie niższą ekspozycją grupy na sektory gospodarki najbardziej zagrożone z powodu pandemii” – napisano.

„Łączny wpływ wyżej wymienionych zdarzeń na zysk netto grupy w I kwartale 2020 roku wyniesie nie mniej niż 320 milionów zł, a grupa odnotuje istotny spadek zysku netto w porównaniu do I kwartału 2019 roku” – podał bank w komunikacie. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: