PKO BP zapowiada program emisji euroobligacji o wartości do 4 mld euro

Z rynku

Zarząd PKO Banku Polskiego zdecydował o ustanowieniu programu emisji euroobligacji (program EMTN) do kwoty 4 mld euro.

Logo PKO BP
Fot. stock. adobe.com/Araki Illustrations

Zarząd PKO Banku Polskiego zdecydował o ustanowieniu programu emisji euroobligacji (program EMTN) do kwoty 4 mld euro.

Jak podano, w ramach programu EMTN możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji w dowolnej walucie, w tym takich, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych lub do funduszy własnych banku.

Czytaj także: PKO Bank Polski zrezygnował z emisji obligacji podporządkowanych >>>

Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub innym, poza USA, rynku.

Obligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych

PKO BP poinformowało, że obligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych (ICSD) prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme, a bank wystąpi do Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do programu EMTN.

PKO BP planuje wystąpić o przyznanie programowi oceny ratingowej przez agencję ratingową Moody's.

Jak dodano, bank zdecydował również o zamknięciu programu emisji euroobligacji EMTN, ustanowionego w 2017 roku. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: