PKO BP zgarnął pół puli

Aktualności / Z rynku

W HORYZONTACH BANKOWOŚCI 2015, jednym z największych dorocznych spotkań środowiska bankowego i finansowego, uczestniczyło ponad 400 osób. Przygotowano dla nich - w jednym miejscu i w tym samym czasie - konferencje, spotkania i debaty: Forum Strategii Bankowych, Płatności Mobilne 2015 oraz IV Kongres Prawa Bankowego i Informacji.

Horyzonty zorganizowały- po raz czwarty – Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich. Odbyły się 11 czerwca w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. Całość zwiększyła uroczysta gala „Miesięcznika Finansowego BANK”, w trakcie której rozstrzygnięto 20. już ranking „50 największych banków w Polsce”.

W uroczystości tej uczestniczyli politycy, przedstawiciele rządu i Narodowego Banku Polskiego, delegaci świata nauki, członkowie Rady Związku Banków Polskich; przedstawiciele Związku Banków Polskich, członkowie zarządów firm współpracujących z Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz „Miesięcznikiem Finansowym BANK”; przedstawiciele zarządów i reprezentanci spółek bankowych oraz firm infrastruktury bankowej; prezesi i członkowie zarządów banków. Powitali ich Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz prowadząca galę Marta Kielczyk.

Ranking MF BANK
Choć uroczystość rozpoczęto od wręczenia nagród dziennikarskich ZBP im. Mariana Krzaka, to momentem, na który szczególnie czekali uczestnicy gali było rozstrzygnięcie jubileuszowego, 20. rankingu „50 największych banków w Polsce”. Nagrody laureatom wręczali prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz oraz redaktor naczelny MF BANK Stanisław Brzeg-Wieluński.

150612 laureaci 50 tki 400x

 NAGRODĘ GŁÓWNĄ, kolejny już raz, zdobył PKO Bank Polski S.A. Odebrał ją wiceprezes zarządu Piotr Alicki. Na drugim miejscu znalazł się Bank Pekao S.A. Nagrodę wręczono Hannie Kujawskiej, dyrektor w Departamencie Zarządzania Sprzedażą. Miejsce trzecie przypadło Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Nagrodę odebrał Marcin Prell, członek zarządu.

Zwycięzcą kategorii CONSUMER FINANCE (czyli banków oferujących kredyty konsumenckie) został PKO Bank Polski S.A. Drugie miejsce zajął Bank Pekao S.A., zaś trzecie – Deutsche Bank Polska S.A. Nagrodę odebrał Paweł Dziekoński, dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych.

W kategorii BANKÓW FINANSUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI zwyciężył PKO Bank Polski S.A. Na drugim miejscu znalazł się Euro Bank S.A. – nagrodę odebrał Krystian Kulczycki, wiceprezes zarządu, a na trzecim – Bank Millennium S.A. – nagrodę wręczono Agacie Chrzanowskiej, dyrektor Wydziału Marketingu Bankowości Hipotecznej.

Triumfatorem kategorii SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA okazał się Santander Consumer Bank S.A. Nagrodę wręczono Arkadiuszowi Przybyłowi, prezesowi zarządu. Drugie miejsce przypadło Idea Bankowi S.A. – nagrodę odebrał Dariusz Makosz, wiceprezes zarządu; miejsce trzecie zajął Euro Bank S.A.

Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” przyznała też dwie równorzędne nagrody specjalne. Tytuł „Wizjonera rynku bankowego 2014 roku” otrzymał Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBanku S.A. – w jego imieniu nagrodę odebrał Krzysztof Olszewski, rzecznik prasowy. Tytułem „Innowatora rynku bankowego 2014 roku” uhonorowano Adama Malickiego z Polskiego Standardu Płatności.

Nagrody dziennikarskie im. Mariana Krzaka
Wręczali je prezesi Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, Jerzy Bańka i dr Mieczysław Groszek. Na wstępie powitano gości honorowych  Danutę Brzezińską-Krzak, małżonkę prezesa Mariana Krzaka, jego córkę Renatę Sobolewską oraz syna Macieja Krzaka. Warto przypomnieć, że nagrodę utworzyło 19 lat temu środowisko bankowe. Chciało w ten sposób docenić i promować rzetelność w kreowaniu prawdziwego obrazu bankowości polskiej. Patronem nagrody uczyniono zmarłego w 1996 r. Mariana Krzaka, bankowca, dziennikarza, ministra finansów, ambasadora Polski w Austrii, współzałożyciela i pierwszego prezesa Związku Banków Polskich.

150612.nagrody Krzaka 400x

Jury tegorocznej edycji konkursu nominowało do nagrody dziennikarzy: Monikę Krześniak-Sajewicz i Piotra Sobolewskiego z dziennika „Rzeczpospolita”, Sylwię Wedziuk z dziennika „Puls Biznesu”, Wojciecha Boczonia z portalu Bankier.pl, PR News i Pawła Sołtysa z Programu III Polskiego Radia. Zarząd Związku Banków Polskich, po zapoznaniu się z werdyktem jury, przyznał w tym roku dwa równorzędne pierwsze miejsca. Zajęli je Piotr Sobolewski, za umiejętne i rzetelne prezentowanie tematyki bankowości, finansów i rynków kapitałowych w sposób przystępny dla czytelników i Wojciech Boczoń za konsekwentne i rzetelne prezentowanie tematyki finansowej i bankowej oraz skuteczną popularyzację wiedzy istotnej dla klientów banków w mediach społecznościowych. Specjalne wyróżnienie otrzymała Monika Krześniak-Sajewicz za rzetelną prezentację tematów finansowo bankowych i wkład w edukację ekonomiczną Polaków. Warto przypomnieć, że była ona w 2004 r. laureatem Nagrody im. Mariana Krzaka.

Rozwój gospodarczy
Kolejnym punktem uroczystości była debata Rozwój gospodarczy a banki – szanse, wyzwania, dylematy. Prowadził ją red. Piotr Chęciński z TVP, a uczestniczyli w niej: Piotr Czarnecki, prezes zarządu Raiffeisen Polbanku S.A.; prof. Paul Dembiński, dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich; Arkadiusz Wiktor Przybył, prezes zarządu Santander Consumer Banku S.A.; prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, członek Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Jerzy Jacek Szugajew, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Banki, bankowość, bankierzy są, jak stwierdził Piotr Chęciński, osią kampanii wyborczej, dyskusji w metrze, wśród ludzi na ulicy. Zmienia się ich wizerunek i postrzeganie branży i jest to dla niej wyzwanie. Przypomniał słowa prezesa Pietraszkiewicza, który mówił o tym, jak wiele przez minionych 26 lat w polskiej bankowości osiągnięto, ale też nawiązał do słów prezesa CPBiI dr. Jacka Furgi, który mówił o tym, że była grupa ludzi, która znalazła się trochę poza systemem i to właśnie te osoby w tym roku już zadecydowały i zadecydują o pewnych rozwiązaniach w trakcie wyborów. Dodał, że dużym wyzwaniem jest mówić rzetelnie o zjawiskach w świecie finansów, a są one cynicznie wykorzystywane w kampaniach politycznych. Prof. Paul H. Dembinski zauważył, że nie nowe jest stwierdzenie, iż siedem lat temu zmienił się wizerunek sektora finansowego na świecie. Jego zdaniem, ważne jest, jak się to zmienia w czasie. Wymienił znaczące w tym procesie elementy, takie jak: dostosowanie biznesu firm finansowych do nowej rzeczywistości, odnowienie kontaktu z klientem bazowym – zarówno z przedsiębiorcą, jak i z klientem detalicznym – oraz zachowanie tzw. ludzkiej twarzy, by świadczyć bardziej spersonalizowane usługi, w czasie gdy wprowadzane są nowoczesne rozwiązania technologiczne. Takie same wyzwania czekają na branżę we wszystkich krajach OECD. Chodzi o to, by technika i etyka zaczęły współdziałać.

Banki w Polsce to obcy kapitał – tak uważa wiele osób – zauważył red. Chęciński. Nie zgodził się z tym prezes Piotr Czarnecki. Każdy bank w Polsce ma kapitał, który jest opłacony i zarządzany w kraju. Ten kapitał ma oczywiście określoną proweniencję, ale – jak stwierdził – regulator bardzo dba o to, by nikt nie transferował zysków. Daje to pozytywne efekty. Wykonane stress-testy i Asset Quality Review (AQR) według tej samej metodologii jak dla wszystkich banków w Europie, pokazały, że jesteśmy jednymi z najlepszych, jeśli chodzi o poziom ryzyka, skapitalizowania i struktury. Polski system bankowy nie potrzebował ani jednej złotówki pomocy publicznej w czasie kryzysu. Arkadiusz Przybył zauważył, że banki są papierkiem lakmusowym gospodarki. Im lepiej wiedzie się gospodarce i klientom banków, tym więcej usług mogą one im zaoferować i tym lepiej same mogą się rozwijać. Banki funkcjonujące na polskim rynku, tak jak Santander Consumer Bank, starają się być jak najbliżej klienta i oferować najlepsze usługi. Jak stwierdził prezes Przybył, wszystkie decyzje dotyczące rynku lokalnego są podejmowane w naszym kraju. Jest to skrupulatnie pilnowane przez polskiego regulatora. Nie widzi też, by polityczne decyzje z innego kraju wpływały na rynek lokalny, bo to w średniej lub dłuższej perspektywie wiązałoby się z zamknięciem biznesu i wyjściem z lokalnego rynku.

Rozmawiano też o pojawiającym się zarzucie, że banki w Polsce (z dominującym kapitałem zagranicznym) nie płacą podatków w naszym kraju. Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz wymienił jeszcze inny mit – że banki w ukryciu transferują zyski do innych krajów. Wyraził też żal do regulatorów, nadzorców i innych instytucji, które przecież mają dane na ten temat, a ich nie upubliczniają. Jeśli informują o tym środowiska bankowe, to wiadomości te wielu uważa za niewiarygodne. Podkreślił, że należy pamiętać o roli banków w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i poszczególnych przedsiębiorstw. Na banki przerzucono opłaty za restrukturyzację SKOK-ów. Żeby kredytować gospodarkę na bieżącym poziomie, muszą one w ciągu kilkunastu lat zbudować kapitał na poziomie wyższym o ok. 38 do 60 mld zł. Trzeba też zauważyć – dodał, że sektor bankowy jest największym płatnikiem podatku CIT w Polsce (łącznie nie mniej niż 25 proc. rocznie).

Na pytanie, czy dziś banki są gotowe stawić czoło takim wyzwaniom, jak pieniądz wirtualny (bitcoin) lub takim aktywnościom społecznościowym, jak crowdfunding – jako formy finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność – paneliści zauważyli, że banki nie mają prawa uczestniczyć w przedsięwzięciach bardzo ryzykownych, bo muszą dbać o lokaty klientów. Dlatego nie można mówić, że tracą część takiego rynku. Może jednak tak być, że nadmierne regulacje, dążenie do zapewniania bezpieczeństwa pozbawiają pewne grupy osób dostępu do usług bankowych. I dlatego szukają one innych źródeł finansowania. Alternatywne kanały finansowania budzą zainteresowanie, bo dziś, przy niskich stopach procentowych, pilnie szuka się rentowności, różnych źródeł przychodów – co robią np. fundusze emerytalne. W trakcie dyskusji Jerzy Szugajew wspomniał o zaangażowaniu banku BGK (jako państwowego banku rozwoju) w duże projekty infrastrukturalne, transportowe oraz w wspieranie eksportu, w tym poprzez zaangażowanie kapitałowe w przejmowanie firm zagranicznych przez polskie.

Za podsumowanie dyskusji można uznać stwierdzenie prezesa Pietraszkiewicza, że powinniśmy dziś zadać sobie pytanie, jaki system bankowy chcemy budować w ciągu kilku najbliższych lat. Brakuje nam solidnego i stabilnego systemu poręczeń i gwarancji. Potrzebujemy też stabilnego systemu wspierania innowacyjności. Jak również systemu skłaniającego do długoterminowego oszczędzania.

Nagrody w konkursie Robina Cosgrove
Po raz trzeci Komisja Etyki Bankowej przy ZBP we współpracy z Obserwatorium Finansowym w Szwajcarii zorganizowała konkurs „Etyka w finansach”. Nagroda im. Robina Cosgrove upamiętnia zmarłego 2004 r. młodego bankiera inwestycyjnego, który stawiał sobie za cel promocję etyki w finansach. W 2006 r. po raz pierwszy odbyła się międzynarodowa edycja Nagrody im. Robina Cosgrove „Ethics In Finance – Robin Cosgrove Prize” (www.robincosgroveprize.org).

Prof. Paul Dembinski, przedstawiciel edycji międzynarodowej konkursu i wiceprzewodniczący polskiego jury, podkreślił, że Robert Crosgrove już w 2004 r. – przed wypadkiem, w którym zginął – zastanawiał się nad problemami świata finansów. Mówił matce, że jeśli sektor finansowy nie będzie zwracał uwagi na aspekt etyczny, to znajdzie się w poważnym kryzysie. Stwierdził też, że warto, by młodą generację zainteresować połączeniem dwu słów – etyka i finanse.

Polska III edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem pracowników sektora finansowego, jak również pracowników naukowych i studentów. Do konkursu zgłosiły się 64 osoby, ostatecznie nadesłano 31 prac. Jury w składzie: Dobrochna Kędzierska, Teresa Kudlicka, prof. Róża Milic-Czerniak, Małgorzata Rother, prof. Paul H. Dembinski, prof. Wojciech Gasparski, Władysław Gołębiewski (przewodniczący), Włodzimierz Grudziński, Maciej Głogowski, Konrad Sadurski, Katarzyna Zajdel-Kurowska, Grażyna Rokicka, Jakub Kuriata, zdecydowało nie przyznawać pierwszej nagrody. Wyróżniono pracę Tomasza Brzostowskiego pt. „Nowy paradygmat etyki w erze bankowości cyfrowej”. Dwa równorzędne III miejsce zajęły prace Emilii Klepczarek pt. „Czy hazard moralny jest zawsze niemoralny?” i Dariusza Wilczka pt. „Czy kryzys na rynku finansowym jest również kryzysem wartości?”. Drugie miejsce w konkursie zajął esej Jarosława Skórzyńskiego zatytułowany „A gdyby zacząć pomagać. Esej o pomocy jako kryterium etyczne dla rynku finansowego”. Jarosław Skórzyński dziękując za wyróżnienie, przytoczył zdanie z eseju „Postawa etyczna banku jest bardziej widoczna niż niejedna reklama, która wisi na drzwiach banku”.

150612 nagrody Cosgrove 400x

Laureaci Konkursu otrzymali też nagrody finansowe. Łączna pula nagród w tym roku to 26 tys. zł. Sponsorami były: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Bank Spółdzielczy w Płońsku. Nagrodzone prace konkursowe zostaną przetłumaczone na język angielski i przekazane do kolejnej międzynarodowej edycji konkursu.

Władysław Gołębiewski, przewodniczący Komisji Etyki przy ZBP i przewodniczący jury konkursu, nawiązując do słów laureatki, która podziękowała swojej mamie za wpojenie zasad etyki, wspomniał słowa prof. Bartoszewskiego, że „warto być przyzwoitym”.

Międzynarodowe edycje konkursu odbywają się co dwa lata (polskie corocznie). Głównym tematem V międzynarodowej edycji Konkursu 2014-2015 były „Innowacyjne idee etyki w finansach”. Prace konkursowe przyjmowano do 15 kwietnia 2015 r. Organizatorem jest Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit. Uczestnikami konkursów mogą być osoby, które nie ukończyły jeszcze 35 lat.

Fot. CPBiI/Marzena Stokłosa

Bohdan Szafrański/(ila)

 

Udostępnij artykuł: