PKO BP: zmiany w składzie rady nadzorczej i niepodzielenie zysku z lat poprzednich

Kadry / Z rynku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało w poniedziałek o pozostawieniu niepodzielonym zysku z lat poprzednich w kwocie 5,5 mld zł. Akcjonariusze powołali w skład rady nadzorczej Macieja Łopińskiego, który został jej przewodniczącym, Dominika Kaczmarskiego oraz Agnieszkę Winnik-Kalembę i udzielili absolutorium Zbigniewowi Jagielle, dla którego poniedziałek jest ostatnim dniem pełnienia funkcji prezesa banku.

PKO BP - Oddział - Rotunda
PKO BP - Oddział - Rotunda (fot. PKO BP)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało w poniedziałek o pozostawieniu niepodzielonym zysku z lat poprzednich w kwocie 5,5 mld zł. Akcjonariusze powołali w skład rady nadzorczej Macieja Łopińskiego, który został jej przewodniczącym, Dominika Kaczmarskiego oraz Agnieszkę Winnik-Kalembę i udzielili absolutorium Zbigniewowi Jagielle, dla którego poniedziałek jest ostatnim dniem pełnienia funkcji prezesa banku.

Zarząd uzasadniał wcześniej, że niepodzielenie zysku daje możliwość potencjalnego wykorzystania go do wypłaty dywidendy w następnych latach.

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali także o pokryciu straty za 2020 roku w wysokości 2,94 mld zł z funduszu utworzonego na pokrycie strat, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z klientami walutowych kredytów hipotecznych.

Ostatni dzień urzędowania Zbigniewa Jagiełły

Poniedziałek był ostatnim dniem urzędowania Zbigniewa Jagiełły, który jest prezesem banku od października 2009 roku. Jagiełło złożył rezygnację w połowie maja nie podając przyczyn.

Akcjonariusze PKO BP udzielili prezesowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. Absolutorium otrzymali także pozostali członkowie zarządu banku.

"Jesteśmy przekonani, że w 2022 roku istnieje duża, realna szansa, aby spełnić wymagania celów finansowych, które postawiliśmy sobie na 2022 rok. Mam nadzieję, że zarząd banku, menadżerowie i pracownicy dadzą radę i zbudują bank, który 2022 roku spełni te cele strategiczne" - powiedział podczas ZWZ Jagiełło.

Pod koniec maja Jagiełło podczas transakcji sesyjnych na GPW sprzedał blisko 13,9 tys. akcji PKO BP. Prezes podał w poniedziałek, że zachował sobie 102 akcje, które przekaże "następcom rodzinnym".

Czytaj także: Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO BP >>>

Nowi członkowie rady nadzorczej

Akcjonariusze banku dokonali w poniedziałek zmian w składzie rady nadzorczej.

Na wniosek pełnomocnika ministra aktywów państwowych ZWZ odwołało ze składu rady nadzorczej Grażynę Ciurzyńską, sekretarz rady.

Na jego wniosek do rady został powołany natomiast Maciej Łopiński oraz Dominik Kaczmarski. Maciej Łopiński był wcześniej przewodniczącym rady nadzorczej PZU, natomiast Dominik Kaczmarski członkiem rady nadzorczej PKN Orlen.

Łopiński został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej PKO BP, z funkcji tej został natomiast odwołany Zbigniew Hajłasz. Na funkcję wiceprzewodniczący RN został powołany Wojciech Jasiński.

W skład rady nadzorczej została powołana Agnieszka Winnik-Kalemba. Jej kandydaturę zgłosiło wcześniej OFE PZU "Złota Jesień".

Czytaj także: Jan Emeryk Rościszewski nowym prezesem PKO BP?

W kwietniu NWZ PKO BP zdecydowało o utworzeniu funduszu o wartości 6,7 mld zł na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych.

Pod koniec maja PKO BP informował, że planuje niebawem określić termin uruchomienia programu zawierania ugód oraz szczegóły tego programu. Rada nadzorcza banku już jednogłośnie zaakceptowała zasady zawierania ugód.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: