PKO BP: zysk netto grupy w I kwartale 2021 roku wzrósł do 1.177 mln zł i powrócił do poziomu sprzed pandemii

Z rynku

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 1.177 mln zł z 503 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się proc. 5 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.123,5 mln zł.

PKO BP - Oddział - Rotunda
PKO BP - Oddział - Rotunda (fot. PKO BP)

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 1.177 mln zł z 503 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się proc. 5 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.123,5 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto za I kwartał, wahały się od 1.004 mln zł do 1.258 mln zł.

Saldo rezerw wyniosło łącznie w pierwszym kwartale 2021 roku 184 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 248 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 210 mln zł do 261 mln zł.

Bank w I kwartale nie zawiązywał rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych, podczas gdy rok wcześniej rezerwa ta wynosiła 85 mln zł.

Koszt ryzyka kredytowego spadł

PKO BP poinformował, że w I kwartale nastąpiło odwrócenie odpisu związanego z odzwierciedleniem wpływu COVID-19 na portfel kredytowy w wysokości 57 mln zł.

Koszt ryzyka kredytowego spadł do 0,68 proc. z 0,78 proc. w IV kwartale.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 2.312 mln zł i okazał się lekko, 3 proc., poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.376,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.290 - 2.490 mln zł).Wynik odsetkowy spadł 15 proc. rdr i 13 proc. kdk.

Bank podał, że wynik odsetkowy w pełni odzwierciedla spadek stóp procentowych. Kwartalna marża odsetkowa spadła do 2,65 proc. z 3 proc. w IV kwartale.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji w I kwartale 2021 roku wyniósł 1.044 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 1.047 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.013,5 mln zł do 1.095,7 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 7 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Bank podał, że wskutek domykania pozycji wymiany powstałej w następstwie decyzji NWZA w sprawie oferowania ugód frankowiczom grupa rozpoznała wynik z pozycji wymiany w kwocie około 156 mln zł.

Bank poprawił wynik z wyceny inwestycji kapitałowych o 76 mln zł, a zmiana wyceny dotyczyła głównie akcji VISA Inc.

Koszty działania

Koszty działania w I kwartale wyniosły 1.655 mln zł, czyli były zgodne z konsensusem (1.638,1 mln zł). Koszty spadły 7 proc. rdr i wzrosły 17 proc. kdk. Same koszty regulacyjne spadły 17 proc. rdo 374 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 40,1 proc.

Sprawy sądowe z frankowiczami

Pod koniec marca 2021 roku przeciwko PKO BP toczyło się 6.949 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej, co oznacza wzrost spraw o 1.577 kdk. Łączna wartość tych spraw to 1,87 mld zł.

Do końca I kwartału w sprawach przeciwko bankowi sądy wydały 85 prawomocnych orzeczeń. 52 z tych orzeczeń była dla PKO BP korzystnych.

Czytaj także: PKO BP: będą ugody ws. kredytów frankowych; rada nadzorcza zaakceptowała warunki >>>

W czwartek bank podał, że jego rada nadzorcza PKO BP jednogłośnie zaakceptowała zasady zawierania ugód dotyczących kredytów udzielanych w CHF.

Sprzedaż kredytów

Finansowanie klientów brutto grupy PKO BP wyniosło 248,8 mld zł, czyli spadło 4,9 proc. rdr i pozostało na poziomie z ubiegłego kwartału. Oszczędności klientów wyniosły 370,5 mld zł, rosnąc 14,7 proc. rdr i 3,6 proc. kdk.

Bank w I kwartale sprzedał kredyty mieszkaniowe o wartości 2,8 mld zł, podczas gdy w IV kwartale było to 2,6 mld zł. PKO BP, że w lutym zwiększył dostępność kredytów hipotecznych poprzez powiększenie parametru LTV do 90 proc., co przełożyło się na dodatkowy wzrost sprzedaży kredytów.

Wartość sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wyniosła 3,2 mld zł, podczas gdy w IV kwartale było to 3 mld zł.

Na koniec marca 2021 roku wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI wyniosła 37,6 mld zł. W trzech pierwszych miesiącach tego roku klienci ulokowali w PKO TFI 2,8 mld zł.

Współczynnik kapitału Tier 1 wynosi 16,9 proc., natomiast łączny współczynnik kapitałowy TCR jest na poziomie 18,1 proc.

PKO BP chce powrócić do wypłacania dywidend, widzi przestrzeń do poprawy wyniku odsetkowego

PKO BP chce jak najszybciej wrócić do wypłacania dywidend, widzi przestrzeń do poprawy wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach - poinformowali w piątek przedstawiciele banku.

Naszą ambicją jest, by jak najszybciej dywidendy zacząć płacić, ale z zastrzeżeniem, że zawsze KNF ma ostateczne zdanie.

powiedział wiceprezes Piotr Mazur.

"Jeżeli ten rok się skończy w sposób przewidywalny, bez nowych wyzwań gospodarczych to cały czas będziemy spółką dywidendową, mamy nadmiar kapitału, chcemy się nim podzielić, mam nadzieję, że uda się to robić w następnych latach" - dodał Zbigniew Jagiełło, prezes banku, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji z upływem dnia zamknięcia ZWZ zwołanego na 7 czerwca.

PKO BP ocenia, że jego pozycja kapitałowa jest solidna - ma ponad 14 mld zł kapitałów powyżej minimów regulacyjnych.

"Nie przewidujemy tworzenia dalszych rezerw frankowych" - powiedział wiceprezes banku Rafał Kozłowski.

"Widzimy przestrzeń do poprawy wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach startując od poziomu znormalizowanego 2.350 mln zł" - powiedział Kozłowski.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: