PKO BP: zysk netto w II kw. 2020 r. spadł do 803 mln zł, ale jest lepiej od oczekiwań rynku

Z rynku

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2020 roku spadł do 803 mln zł z 1.217 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 3,8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 773,5 mln zł.

PKO BP - Oddział - Rotunda
PKO BP - Oddział - Rotunda (fot. PKO BP)

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2020 roku spadł do 803 mln zł z 1.217 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 3,8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 773,5 mln zł.

#ZyskNetto grupy @PKOBP w drugim kwartale 2020 roku spadł do 803 mln zł z 1.217 mln zł rok wcześniej, #zysk banku okazał się 3,8 proc. powyżej oczekiwań rynku #PKOBP

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich, co do zysku netto PKO BP za II kwartał, wahały się od 718 mln zł do 826 mln zł.

Saldo rezerw wyniosło łącznie w drugim kwartale 2020 roku 639 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 644,2 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 574,4 mln zł do 724 mln zł.

Czytaj także: PKO Bank Polski: aktywuj bon turystyczny prosto z serwisu iPKO lub Inteligo >>>

Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł w II kwartale 105 mln zł.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2.534 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.502,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.372,3 - 2.570 mln zł).

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 918 mln zł i był 10 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 834,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 797 mln zł do 911,7 mln zł).

Koszty działania

Koszty działania w II kwartale wyniosły 1.420 mln zł, czyli były 6,6 proc. niższe niż oczekiwał rynek (1.521,1 mln zł).

Czytaj także: Konto na selfie, kolejne ułatwienie zdalnego bankowania w PKO BP >>>

Na 30 czerwca 2020 roku przeciwko bankowi toczyło się 3.079 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 776 mln zł. Pod koniec marca toczyło się 2.110 postępowań sądowych o łącznej wartości przedmiotu sporu 505 mln zł.

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 3,5 proc. rdr w II kw.

Wartość kredytów udzielonych klientom PKO Banku Polskiego przekroczyła 240,7 mld zł na koniec II kw. 2020 r. i była wyższa o 3,5% w skali roku, podał bank. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) wyniósł 4,3% wobec 4,5% rok wcześniej.

Bank podał, że finansowanie udzielone klientom ogółem wyniosło 244,7 mld zł na koniec II kw. wobec 237,5 mld zł rok wcześniej (wzrost o 3% r/r).

Wartość kredytów mieszkaniowych wyniosła 117 mld zł na koniec II kw., co oznacza wzrost o 5,3% w skali roku. Kredyty bankowości detalicznej i prywatnej sięgnęły 30,3 mld zł i były wyższe o 1,1% r/r

Wartość kredytów korporacyjnych wyniosła 59,3 mld zł na koniec II kw. i była wyższa o 4,7% w skali roku. Wartość kredytów dla firm i przedsiębiorstw spadła o 2,1% r/r do 34 mld zł na koniec II kw.

W I półroczu 2020 roku grupa zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,7% i 17,9% i zajmowała pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych z udziałem w wysokości 19,1%, podano także.

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 4,3% (spadek o 0,2 pkt proc. w stosunku do I półrocza 2019 roku).

Oszczędności klientów ogółem wyniosły 342,2 mld zł i były wyższe o 17,8% w skali roku.

Depozyty klientów detalicznych wyniosły 189,5 mld zł na koniec II kw. co oznacza wzrost o 15,6% w skali roku.

Depozyty korporacyjne wzrosły o 15,4% r/r do 52,9 mld zł na koniec II kw., zaś depozyty firm i przedsiębiorstw wzrosły o 43,3% w skali roku do 37,8 mld zł.

Na 30 czerwca 2020 roku detaliczna sieć placówek PKO BP liczyła 1 032 oddziałów i biur skupionych w 10 oddziałach regionalnych. W stosunku do stanu na koniec 2019 roku liczba oddziałów detalicznych ogółem zmniejszyła się o 30 placówek oraz 1 oddział regionalny.

Sieć sprzedaży segmentu korporacyjnego obejmuje 33 Regionalne Centra Korporacyjne skupione w siedmiu Regionalnych Oddziałach Korporacyjnych oraz oddziały w Republice Federalnej Niemiec oraz w Republice Czeskiej. We wrześniu planowane jest operacyjne otwarcie oddziału w Republice Słowackiej, podał także bank.

Uzupełnienie sieci oddziałów i bankomatów stanowi sieć agencji. Na koniec I półrocza br. PKO BP współpracował z 501 agencjami.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Trudne otoczenie gospodarcze

- Polska gospodarka stopniowo wychodzi z kryzysu, jakiego doświadczyła na skutek pandemii SARS-CoV-2, choć otoczenie gospodarcze, ze względu na panującą niepewność, wciąż pozostaje trudne. W takich warunkach, w I połowie 2020 roku, Grupa PKO Banku Polskiego wypracowała 1,3 mld zł zysku netto. To wynik wyraźnie niższy niż przed rokiem, ale jednocześnie jego dynamika jest lepsza niż w całym sektorze bankowym. Przyczyniło się do tego dobre przygotowanie Grupy Kapitałowej Banku na trudniejsze warunki gospodarcze, w które wkroczyła z bardzo dobrymi parametrami finansowymi. Dzięki temu w najostrzejszej fazie kryzysu, mogła skupić się na przyspieszeniu cyfryzacji. Owocem tych działań jest min. uruchomiona na początku lipca platforma Automarket, wdrożenie otwierania wybranych rachunków osobistych „na selfie” oraz udostępniony już na pełną skalę asystent głosowy naszej aplikacji IKO - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Dobrze skapitalizowany i przygotowany na trudniejsze czasy

Spadek zysku netto grupy PKO Banku Polskiego w I połowie 2020 roku był niższy niż w całym sektorze bankowym. Przyczyniło się do tego bardzo dobre przygotowanie banku na trudniejsze warunki gospodarcze. Bank zakończył 2019 rok z najniższymi na rynku bankowym w Polsce kosztami ryzyka oraz najlepszym współczynnikiem efektywności kosztowej C/I. W tym samym czasie bank wypracował najwyższy w polskim sektorze finansowym zysk oraz drugi najwyższy w sektorze bankowym zwrot na kapitale (ROE). Dobre przygotowanie banku na trudniejsze warunki gospodarcze potwierdzały już wcześniej wyniki europejskich stress-testów z 2018 r., które pokazały, że PKO Bank Polski jest najbezpieczniejszym bankiem w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Po I połowie 2020 roku bank utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 grupy banku po I półroczu 2020 roku wynosił blisko 17 proc., a łączny współczynnik kapitałowy 18,2 proc. Oba wskaźniki znajdują się znacznie powyżej minimów regulacyjnych, a kapitały grupy przewyższają o ponad 13 mld zł minimalne poziomy, które przed pandemią uprawniały do wypłaty w formie dywidendy do 50% zysku.

Lider w dystrybucji środków z Tarczy Finansowej

PKO Bank Polski aktywnie włączył się w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy. Jest liderem w dystrybucji subwencji z Tarczy Finansowej dla mikro-, małych i średnich firm. Podczas trwającego do końca lipca naboru wniosków, za pośrednictwem spółki, subwencje z Tarczy Finansowej PFR otrzymało 66,5 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających prawie 503 tys. pracowników. Na ich konta wpłacone zostały subwencje o wartości aż 10,5 mld zł spośród 60,5 mld zł wypłaconych przez PFR. W kwietniu bank wspólnie z KIR stworzył system do wnioskowania o subwencje z tarczy finansowej PFR, który został następnie udostępniony pozostałym uczestnikom rynku. PKO Bank Polski zorganizował także emisje obligacji PFR, które pozwoliły na sfinansowanie programu.

W kierunku platformy bankowej

Bank realizuje cele związane z cyfryzacją przyjęte jesienią 2019 r. w strategii „PKO Bank Przyszłości”. Zgodnie z zapowiedzią, na przełomie kwartału uruchomił pierwszą w Polsce bankową platformę do zakupu samochodów nowych i używanych – Automarket. Za jej pośrednictwem, klienci mogą kupić sprawdzone technicznie i objęte gwarancją samochody, a sam zakup mogą natychmiast w prosty sposób sfinansować przy użyciu produktów grupy banku. Automarket przenosi do świata cyfrowego cały proces zakupu aut: od wyboru właściwej oferty, przez realizację płatności lub wybranie sposobu finansowania, po dostawę samochodu pod wskazany adres. Platforma powstała w niespełna pół roku dzięki wykorzystaniu zwinnego podejścia do projektu i integracji zasobów PKO Banku Polskiego, PKO Leasing oraz Masterlease.

Konto na selfie

PKO Bank Polski przeniósł do świata cyfrowego także inny ważny proces – otwieranie konta przez klientów indywidualnych. W ramach „konta na selfie” można już otworzyć PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero lub PKO Konto bez Granic i korzystać z większości funkcji tych kont takich jak np. płatności i wypłaty BLIK, przelewy krajowe i zagraniczne oraz płatności zbliżeniowe telefonem. Proces otwarcia konta trwa kilkanaście minut i jest w pełni zdalny, a do weryfikacji tożsamości wykorzystywana jest w nim aplikacja IKO oraz aparat w smartfonie. PKO Bank Polski systematycznie zwiększa też możliwości zdalnej obsługi pozostałych rachunków, a także kart i kredytów. W ostatnich ostatnim czasie bank uruchomił m.in. usługę zdalnego doradcy w zakresie produktów kredytowych.

IKO z obsługą asystenta głosowego

W I połowie 2020 roku PKO Bank Polski zwiększył liczbę użytkowników bankowości mobilnej i transakcyjność w tych kanałach, a aplikacja IKO zyskała nową funkcję – asystenta głosowego, który umożliwia głosowe zarządzanie aplikacją. Asystent wykorzystuje zaawansowaną analitykę danych oraz algorytmy sztucznej inteligencji. Do jego uczenia za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji użyto 90 tysięcy zwrotów. Usługa, po udanym pilotażu, została już uruchomiona dla wszystkich klientów korzystających ze smartfonów z systemem operacyjnym Android, a dla klientów z systemem iOS będzie dostępna w najbliższym czasie. Na początek daje ona możliwość m.in.: zlecenia przelewu, sprawdzenia historii i stanu konta oraz dokonania płatności BLIKIEM.

Na drodze do chmury

PKO Bank Polski przygotowuje się do migracji swojej architektury IT do chmury. Proces wszedł w kolejną fazę po zawarciu w maju tego roku przez Operatora Chmury Krajowej partnerstwa strategicznego z Microsoftem, w ramach którego globalna spółka technologiczna uruchomi w Polsce swój pierwszy region przetwarzania danych w Europie Środkowo-Wschodniej. Bank przewiduje, że najpóźniej za trzy lata, kluczowe biznesowe systemy IT banku będą działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową. Bank chce w ten sposób zapewnić sobie i swoim klientom innowacyjne, bezpieczne i efektywne kosztowo środowisko do rozwoju. Dzięki temu zarówno bank jak i jego klienci, będą mieli takie same możliwości technologiczne, jak ich konkurenci z krajów, gdzie usługi chmurowe wykorzystywane są na dużo szerszą skalę.

PKO BP ocenia, że wpływ obniżek stóp procentowych w III i IV kw. będzie nieco większy niż w II kw.

PKO BP spodziewa się, że w III i IV kwartale wpływ cięć stóp procentowych na wynik odsetkowy będzie nieco większy niż w II kwartale. W kolejnych kwartałach bank będzie zawiązywał kolejne rezerwy związane z COVID-19 i oczekuje, że w 2021 roku nie wzrosną one tak istotnie - poinformowali w środę przedstawiciele banku.

"Weszliśmy w okres kryzysowy z bardzo dobrym portfelem (...) W pierwszych dwóch kwartałach PKO BP wypada najlepiej na tle sektora i będzie utrzymywać ten trend również w 2021 roku" - powiedział wiceprezes banku nadzorujący obszar zrządzania ryzykiem Piotr Mazur.

"Myślę, że najbliższe kwartały będą podobne - również w kolejnych kwartałach pewnie dotworzymy jakąś część rezerw znowu trochę na przyszłość, po to żeby "ubezpieczyć" rok 2021. Dotwarzamy te rezerwy w tym roku i stąd spodziewam się, że te rezerwy nie wzrosną tak istotnie w roku 2021" - dodał.

Bank spodziewa się lekkiego wzrostu bezrobocia w 2021 r.

Podał, że bank spodziewa się lekkiego wzrostu bezrobocia w 2021 roku i zwrócił uwagę, że w przyszłym roku nie będzie pozytywnego efektu związanego z wpływem środków z Tarczy PFR.

"Drugi kwartał nie był kwartałem istotnym z punktu widzenia inwestycji, ale lipiec jest już innym miesiącem - na początku III kwartału widzimy już pozytywną dynamikę po stronie klientów i ich skłonności do poszukiwania opcji inwestycyjnych poprzez fundusze" - powiedział dyrektor w PKO BP Szymon Wałach.

Bank podał, że w lipcu sprzedaż kredytów gotówkowych powróciła do poziomów sprzed II kwartału 2020 roku.

"W III kwartale dynamika powraca do naszych historycznych trendów; widzimy, że będziemy funkcjonować na naszych historycznych udziałach rynkowych w sprzedaży" - powiedział Wałach.

Wiceprezes banku Rafał Kozłowski podał, że bank obserwuje, iż część firm, która miała duże zapasy gotówki na kontach postanowiła je przeznaczyć na spłatę kredytów.

"Raczej widzimy, że firmy teraz optymalizują sposób, w jaki zarządzają finansami niż występują o nowe kredyty" - powiedział Kozłowski.

"W samym II kwartale rozpoznaliśmy około jedną czwartą efektu obniżek stóp procentowych (...) przed nami jeszcze dwa kwartały i one będą pewnie podobne, jeśli chodzi o wpływ obniżek stóp - ten poziom wpływu w III i IV kwartale będzie nieco większy (...)" - powiedział Kozłowski.

Udostępnij artykuł: