PKO BP wypracował najwyższy zysk w historii polskiej bankowości; trwa pilotaż ugód z frankowiczami

Z rynku

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 1.236 mln zł z 803 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Rynek oczekiwał zysku na poziomie 1.281,1 mln zł.

Logo PKO BP na jednym z oddziałów
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 1.236 mln zł z 803 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Rynek oczekiwał zysku na poziomie 1.281,1 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 1.218 mln zł do 1.337 mln zł.

Zysk netto w II kwartale 2021 roku wzrósł 54 proc. rdr i 5 proc. kdk. Wskaźnik ROE wynosi 12,1 proc.

Po pierwszej połowie 2021 roku zysk netto grupy PKO BP wynosi 2,4 mld zł, czyli wzrósł o 85 proc. rdr.

Poprawa o 896 mln zł wyniku z tytułu odpisów

Bank podał, że wzrost zysku był determinowany przez poprawę o 896 mln zł wyniku z tytułu odpisów (łącznie z rezerwami na mieszkaniowe kredyty walutowe), spadek o 109 mln zł kosztów działania (głównie regulacyjnych i świadczeń pracowniczych) oraz poprawę wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie wzrostu tzw. wyniku pozostałego o 518 mln zł oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat o 207 mln zł, przy spadku wyniku z tytułu odsetek o 530 mln zł.

Saldo rezerw

Saldo rezerw wyniosło w drugim kwartale 2021 roku 279 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 8 proc. wyższych odpisów na poziomie 302,1 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 197 mln zł do 350 mln zł. Rezerwy spadły 48 proc. rdr i wzrosły 52 proc. w ujęciu kwartalnym.

Kwartalny koszt ryzyka kredytowego

Kwartalny koszt ryzyka kredytowego wynosi 0,5 proc., podczas gdy w I kwartale był na poziomie 0,41 proc.

Bank w II kwartale nie zawiązał rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych, podczas gdy rok wcześniej rezerwa ta wynosiła 105 mln zł.

Silny wzrost dochodów

PKO BP podał, ze w II kwartale zanotował silny wzrost dochodów. Łączny wynik na działalności biznesowej wzrósł 6 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w wyniósł 2.405 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.391 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.347 - 2.421 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 5 proc. rdr i wzrósł 4 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto

Marża odsetkowa netto w II kwartale wzrosła do 2,66 proc. z 2,65 proc. w I kwartale.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji w II kwartale 2021 roku wyniósł 1.055 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 1.060,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.052 mln zł do 1.076 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 15 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Sprzedaż kredytów i ubezpieczeń

PKO BP podał, że kwartalny wzrost prowizji osiągnął dzięki dochodom z kredytów (wzrost o 3,4 proc. kdk), wymiany walut (7,6 proc. kdk) oraz dochodom kartowym (6,2 proc. kdk).

Wynik prowizyjny z tytułu sprzedaży ubezpieczeń wzrósł 18 proc. rdr i 7 proc. Bank zanotował 8 proc. wzrost sprzedaży ubezpieczeń kdk przy wzroście składki powyżej 30 proc. kdk.

Koszty działania

Koszty działania wyniosły 1.444 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał 1.411,5 mln zł.Koszty wzrosły 2 proc. rdr i były 13 proc. niższe niż w I kwartale 2021 roku.

Na koniec I półrocza 2021 roku finansowanie klientów brutto wynosiło 230,3 mld zł, czyli wzrosło 0,4 proc. rdr i 1 proc. kdk. Oszczędności klientów wyniosły z kolei 383 mld zł, rosnąc 11,2 proc. rdr i 3,4 proc. kdk.

Czytaj także: KNF zaleca PKO BP niewypłacanie dywidend z zysków z ubiegłych lat >>>

Nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych w II kwartale wzrosła do 4,3 mld zł z 2,3 mld zł rok wcześniej i 2,8 mld zł w I kwartale 2021 roku. Sprzedaż kredytów konumpcyjnych wzrosła do 4,1 mld zł z 3,2 mld zł w poprzednim kwartale.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,87 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 17,62 proc. Bank podał, że ma silną pozycję kapitałową – ponad 15 mld zł powyżej minimów regulacyjnych.

PKO BP chce umożliwić frankowiczom przejście na stałą stopę procentową

PKO BP przeprowadza pilotaż ugód w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego KNF. W banku trwają prace nad szczegółami rozwiązania, w tym nad zapewnieniem klientom możliwości przejścia w ugodzie na stałą stopę procentową - poinformował bank w raporcie półrocznym.

Pod koniec kwietnia NWZ banku zaakceptowało możliwość oferowania klientom ugód, a w maju rada nadzorcza PKO BP zaakceptowała warunki oferowania ugód na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego KNF.

Czytaj także: PKO BP po zmianie prezesa z oferowaniem ugód ws. kredytów frankowych nie będzie czekał na wyrok Sądu Najwyższego?

"Aktualnie grupa kapitałowa prowadzi pilotaż ugód, w ramach którego uczestniczy w mediacjach przy sądzie polubownym przy KNF oraz zawiera ugody przed sądami powszechnymi" - napisano w raporcie.

W banku trwają prace nad szczegółami rozwiązania, w tym nad zapewnieniem klientom możliwości przejścia w ugodzie na stałą stopę procentową.

- napisano w raporcie.

PKO BP chce być gotowy do rozpoczęcia programu ugód ws. kredytów frankowych pod koniec września

PKO BP chce być gotowy do rozpoczęcia programu ugód w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych pod koniec września - poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

"Obserwujemy wzrost pozwów w całym sektorze, podtrzymujemy, że ugody są najlepszym rozwiązaniem dla klientów i dla banku. Chcemy te ugody "zrobić", ale w sposób bezpieczny i dla nas i dla klientów"" - powiedział Mazur na konferencji prasowej.

"Myślę, że będziemy gotowi pod koniec września" - dodał.

Poinformował, że bank nie czeka na decyzję Sądu Najwyższego, który - zgodnie z oczekiwaniami - może dokonać istotnych rozstrzygnięć w tym temacie.

"Kwestia jasności prawnej nie ma znaczenia, my podjęliśmy decyzję o oferowaniu ugód" - powiedział Mazur.

PKO BP podał, że pod koniec czerwca toczyło się przeciwko niemu 8.968 postępowań sądowych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych. Oznacza to, że w samym II kwartale przybyło 2.019 takich postępowań.

Do końca czerwca 2021 roku w sprawach przeciwko bankowi sądy wydały 101 prawomocnych orzeczeń (w tym 59 orzeczeń po 3 października 2019 roku). 58 z tych orzeczeń (w tym w 20 orzeczeń wydanych po 3 października 2019 roku) było dla PKO BP korzystnych. 

PKO BP ocenia, że wzrost marży odsetkowej w II kw. sygnalizuje powrót do trendu wzrostowego

Wzrost kwartalnej marży odsetkowej PKO BP w II kwartale 2021 r. sygnalizuje powrót do trendu wzrostowego - podał bank w prezentacji.

Marża odsetkowa netto w II kwartale wzrosła do 2,66 proc. z 2,65 proc. w I kwartale.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 2.405 mln zł czyli spadł 5 proc. rdr i wzrósł 4 proc. kdk. Bank podał, że kwartalny wzrost został wsparty wzrostem skali działalności oraz efektem większej liczby dni w kwartale.

PKO BP chce w 2022 r. otworzyć oddział w Rumunii

PKO BP chce kontynuować rozwijany od kilku lat model ekspansji zagranicznej i rozpoczął prace nad uruchomieniem oddziału w Rumunii, który powinien rozpocząć swoją działalność w 2022 r. - poinformował bank w komunikacie prasowym.

W prezentacji wynikowej bank podał, że otwarcie oddziału w Bukareszcie planowane jest na II kwartał 2022 roku.

PKO BP jest już obecny w Niemczech, gdzie oddział korporacyjny banku systematycznie zwiększa wynik na działalności (wzrost 5,3 proc. kdk), w Czechach, a także na Słowacji.

Liczba klientów oddziałów zagranicznych banku na koniec II kwartału 2021 r. wynosiła 563 tys. i była o 51,3 proc. wyższa niż przed rokiem, a wolumen trade finance wyniósł 3,1 mld zł, co oznacza wzrost o niemal 140 proc. rdr.

PKO BP podał, że ukraiński KredoBank odnotował w drugim kwartale 3,1 proc. wzrost wyniku na działalności biznesowej i planuje otwarcie własnej spółki leasingowej na przełomie 2021/2022 roku.

PKO BP ocenia, że cele finansowe ze strategii do 2022 r. są osiągalne

PKO BP po wynikach za I połowę 2021 roku ocenia, że cele finansowe określone w strategii do 2022 roku są osiągalne - poinformował wiceprezes banku kierujący pracami zarządu Jan Emeryk Rościszewski.

"Cele finansowe, które bank postawił przed sobą, są - w kontekście końca naszej strategii - jak najbardziej osiągalne" - powiedział Rościszewski podczas konferencji prasowej.

"W ciągu kolejnych 18 miesięcy będziemy pracować, by cele zostały osiągnięte w 100 proc." - dodał.

Analitycy: prognozy zysku PKO BP w 2021 r. mogą wzrosnąć po pierwszym półroczu

Po pierwszej połowie roku PKO BP wykonał ponad 50 proc. rocznego konsensusu, co wskazuje na nadchodzące podwyżki prognoz - uważają analitycy. Wyniki za drugi kwartał eksperci oceniają neutralnie. Niższy od oczekiwań zysk netto banku to ich zdaniem głównie efekt zwiększonych kosztów pracowniczych.

DM BDM:

"Wyniki PKO BP za II kw. oceniamy neutralnie.

Głównym elementem zaskoczenia były wyższe koszty osobowe, które bank tłumaczy aktualizacją rezerw na niewykorzystane urlopy oraz rezerwą na podwyżki i premie. Koszty ryzyka – wyższe kwartał do kwartału – wciąż znajdują się na poziomie sprzed pandemii. Jednocześnie wynik odsetkowy stopniowo się odbudowuje, a opłaty i prowizje pozostają relatywnie mocne.

Bank jest jednocześnie przygotowany do realizacji ugód zgodnie ze scenariuszem przewodniczącego KNF, a rezerwa na ten cel obciążyła wyniki za 2020 r.

W naszym odczuciu powoduje to, że kluczowe dla wyceny banku pozostają wyniki finansowe oraz potencjalna możliwość wypłaty dywidendy z zysków niepodzielonych (prawdopodobnie dopiero w 2022 r.).

Podtrzymujemy jednocześnie nasze pozytywne nastawienie do banku.

Prognozy konsensusu zakładają zysk netto PKO BP w wysokości 4,542 mld zł w 2021 r.

W pierwszym półroczu bank wykonał 53 proc. prognozy rocznej, co w naszym odczuciu stwarza potencjał do dalszego podwyższania prognoz konsensusu".

MICHAŁ KONARSKI I MIKOŁAJ LEMAŃCZYK, BM MBANKU:

Uważamy, że struktura wyników jest pozytywna, jednak ze względu na to, że zysk netto było nieco niższy od oczekiwań nie oczekujemy większej pozytywnej reakcji.

"Po stronie pozytywnych informacji wskazujemy na mocne linie przychodowe i doskonałą jakość aktywów.

Po pierwszym półroczu bank wykonał 55 proc. naszej rocznej prognozy, co wskazuje na nadchodzące podwyższenie szacunków".

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: