PKO Finat obsługuje księgowość funduszy KBC TFI

Z rynku

KBC TFI powierzył obsługę księgową funduszy inwestycyjnych PKO Finat. Jest to szóste TFI obsługiwane obecnie przez PKO Finat.

KBC TFI przeniosło obsługę księgową funduszu inwestycyjnego otwartego z 10 subfunduszami, 4 specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z 7 subfunduszami oraz 2 fundusze inwestycyjne zamknięte.

PKO Finat to spółka z Grupy PKO Banku Polskiego, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.

Spółka specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą ponad 10 tysięcy ekspertów. Dodatkowo, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, spółka świadczy też usługi w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Marcin Złoch

Udostępnij artykuł: