PKO Finat obsługuje księgowość funduszy KBC TFI

Z rynku

KBC TFI powierzył obsługę księgową funduszy inwestycyjnych PKO Finat. Jest to szóste TFI obsługiwane obecnie przez PKO Finat.

KBC TFI powierzył obsługę księgową funduszy inwestycyjnych PKO Finat. Jest to szóste TFI obsługiwane obecnie przez PKO Finat.

KBC TFI przeniosło obsługę księgową funduszu inwestycyjnego otwartego z 10 subfunduszami, 4 specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z 7 subfunduszami oraz 2 fundusze inwestycyjne zamknięte.PKO Finat to spółka z Grupy PKO Banku Polskiego, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.

Spółka specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą ponad 10 tysięcy ekspertów. Dodatkowo, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, spółka świadczy też usługi w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Marcin Złoch

Udostępnij artykuł: