PKO Leasing udostępni polskim innowacyjnym firmom ok. 257 mln zł finansowania

Z rynku

PKO Leasing
Źródło: PKO Leasing

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i PKO Leasing ogłosiły nową umowę gwarancji InnovFin w ramach programu Horyzont 2020 oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy. W ramach umowy PKO Leasing udostępni polskim innowacyjnym przedsiębiorcom blisko 257 mln zł (60 mln euro) preferencyjnego finansowania w formie leasingu i pożyczek.

Z finansowania mogą skorzystać #przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 500 pracowników, spełniający przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności #innowacje #PKOLeasing @PKOBP

„Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing S.A. zawarły umowę gwarancji InnovFin w ramach Horyzont 2020, programu Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2014-2020. Dzięki gwarancji portfelowej przyznanej przez EFI, PKO Leasing będzie udzielać leasingu i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Umowa, realizowana w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera), w ciągu dwóch lat pozwoli wygenerować 256,8 mln zł (60 mln euro) nowych środków dla polskich innowatorów” – czytamy w komunikacie.

Dodatkowy impuls finansowy dla polskich firm

„Nowa umowa InnovFin zapewni polskim przedsiębiorcom dodatkowy impuls finansowy, wspierając ich wysiłki w obszarze badań i innowacji. Plan Inwestycyjny dla Europy zapewnia tysiącom polskim firm lepszy dostęp do europejskich instrumentów finansowych. Bardzo cieszy mnie, że dzięki gwarancji EFI PKO Leasing rozszerza swoją ofertę produktów o finansowanie dla innowacyjnych przedsiębiorstw” – powiedział komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas, cytowany w materiale.

Kolejna umowa podpisana przez PKO Leasing z EFI

Najnowsza umowa PKO Leasing jest realizowana w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), stanowiącego główny filar Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera), podano również.

„To już kolejna umowa podpisana przez PKO Leasing z EFI, której celem jest ułatwienie naszym klientom dostępu do finansowania. W październiku 2018 r. zawarliśmy umowę gwarancji COSME, dzięki której z preferencyjnej oferty skorzysta ponad 10 tys. przedsiębiorców z sektora MŚP. Dzięki obecnej umowie będziemy w stanie wspierać szczególny rodzaj przedsiębiorstw: inwestujących w działalność badawczą bądź stawiających na innowacyjne rozwiązania. Tego typu działania z natury obciążone są większym ryzykiem, co może wiązać się z trudnością pozyskania kapitału. Część z takich transakcji byłaby trudna do sfinansowania w standardowym procesie leasingu czy pożyczki. Gwarancja InnovFin otwiera drogę grupie o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, dając możliwość stworzenia unikatowego przedsięwzięcia klientom. Jesteśmy dumni, że możemy wykorzystać potencjał programów unijnych, przekuwając go na indywidualne sukcesy naszych klientów” – powiedział prezes PKO Leasing Paweł Pach, cytowany w komunikacie.

„Według naszych analiz, PKO Leasing plasuje się w ścisłej europejskiej czołówce firm leasingowych, zaangażowanych w system wdrażania unijnych instrumentów finansowych. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać PKO Leasing w staraniach o gwarancję InnovFin. Będziemy promować preferencyjną ofertę wśród polskich innowacyjnych przedsiębiorców, stanowiących rzeczywistych beneficjentów tej gwarancji” – dodał dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Arkadiusz Lewicki.

Kto może skorzystać z finansowania?

Wartość leasingu lub pożyczek oferowanych przez PKO Leasing w ramach umowy InnovFin wynosi od 107 tys. do 13 mln zł (25 tys. – 3 mln euro). Z finansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 500 pracowników, spełniający przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności. Kryteria te obejmują m.in. szybki wzrost przedsiębiorstwa, zaangażowanie w działalność badawczą bądź innowacyjną w ciągu ostatnich 2-3 lat lub też zgłoszenie zapotrzebowania na finansowanie innowacyjnych projektów. Oferta PKO Leasing została uruchomiona w marcu 2019 r. i będzie dostępna przez dwa lata bądź do wyczerpania środków, wskazano także.

Finansowanie udzielane na podstawie niniejszej umowy jest zabezpieczone gwarancją w ramach programu „InnovFin SME Guarantee Facility”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy „Horizon 2020 Financial Instruments” oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Celem EFSI jest wsparcie finansowania i realizacji inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie zwiększonego dostępu do finansowania, podsumowano.

PKO Leasing, należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, jest liderem w świadczeniu usług leasingowych w Polsce.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: