PKO Leasing z rekordową sprzedażą w 2018 rok

Z rynku

PKO Leasing
Źródło: PKO Leasing

PKO Leasing zamyka 2018 rok z rekordowym wynikiem sprzedażowym w historii - 9,2 mld zł. W samym tylko grudniu osiągnięto sprzedaż na poziomie 1 mld zł. Na ten rezultat wpłynął wysoki popyt na maszyny i urządzenia oraz samochody do 3,5 t.

#PKOLeasing zamyka 2018 rok z rekordowym wynikiem sprzedażowym w historii - 9,2 mld zł. #PKO @PKOBP

W latach 2013-2017 średnioroczny wzrost leasingu wyniósł 16,8 proc., a łączna wartość sprzedaży 254,3 mld zł. PKO Leasing w 2017 roku osiągnął wynik 8,1 mld zł, gdy w 2018 roku będzie to ponad 9,2 mld zł i jest to najlepszy wynik w historii spółki.

– Branża czeka jeszcze na podsumowanie 2018 roku, ale na podstawie wyników PKO Leasing, który jest najsilniejszym graczem na rynku, możemy stwierdzić, że zamknie się on najprawdopodobniej bardzo wysoką dynamiką. W samym tylko grudniu osiągnęliśmy rekordową sprzedaż na poziomie 1 mld zł – podkreśla Przemysław Stańczyk, p.o. Prezes Zarządu PKO Leasing. Na ten wynik wpłynęła zmiana przepisów dotycząca samochodów osobowych oraz dobra koniunktura gospodarcza, która napędziła rynek maszyn i urządzeń. W 2019 roku spodziewamy się już niższej dynamiki, co wynika z wysokiego nasycenia rynku oraz osłabieniem aktywności inwestycyjnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw – dodaje Przemysław Stańczyk.

Zmiany podatkowe dotyczące rozliczenia samochodów osobowych

Tak jak w 2014 roku rynek napędzało tzw. okienko kratkowe, tak na wynik w 2018 roku duży wpływ miały zmiany podatkowe dotyczące rozliczenia samochodów osobowych. Po czwartym kwartale ub. roku udział tego typu aktywów w nowo realizowanej sprzedaży w PKO Leasing stanowił 46 proc. Po czterech kwartałach spółka zamknie rok w segmencie samochodów do 3,5 t z wynikiem na poziomie 4,3 mld zł.

– Klienci firm leasingowych najczęściej sięgają po samochody osobowe. Czwarty kwartał 2018 roku to w PKO Leasing absolutny rekord. W samym tylko grudniu zrealizowano ponad 3,8 tys. umów w segmencie samochodów do 3,5 tony. To wzrost o 26 proc. r/r, z rekordowym wolumenem 457 mln zł – podkreśla Jarosław Brzuzy, Wiceprezes Zarządu PKO Leasing. – Przewidujemy, że w 2019 roku segment samochodów osobowych wyhamuje. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że polski rynek pozostaje daleki od nasycenia pojazdami lekkimi, prognozujemy, że w tym segmencie dynamika będzie relatywnie wysoka – mówi Jarosław Brzuzy.

Drugim istotnym elementem napędzającym rynek przez ostatnie pięć lat był segment maszyn i urządzeń. W latach 2013-2017 łączna wartość wyleasingowanych aktywów w tym obszarze wyniosła 72,4 mld zł, przy średniorocznym tempie wzrostu wynoszącym 9,6 proc. r/r. Segment ten wpłynął również na wynik PKO Leasing, a spółka w 2018 roku wysunęła się na prowadzenie, osiągając po trzech kwartałach 30 proc. dynamikę wzrostu (r/r). Cały rok spółka zamknie z wolumenem 2,5 mld zł (razem ze sprzętem IT), a ostatni miesiąc roku był pod względem sprzedaży wyjątkowy z dynamiką 67 proc r/r.

Źródło: PKO Leasing

 

Udostępnij artykuł: